Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

"U.S. the real villain?

¿Er skurken virkelig USA? Og mig, sagde unden...!"

Denmark
Information
04/08/2010
Ejvind Larsen

i anledning af Jørgen Steen Nielsens artikel fra samme dag: »USA’s klimafiasko er en ulykke for global klimaaftale. Grådighed og fejhed vandt, siger nobelpristager Paul Krugman« - at læse på Informations webside, hvad en (norsk) abonnent, Karsten Johansen, kommenterede og fire andre Informationslæsere anbefalede:

»Ansvaret hviler på politikere i Senatet, der er afhængige af donationer fra olie- og energiselskaberne eller bange for at støde vælgerne.’ Disse ‘politikerne’ i Senatet er jo selv de varmeste tilhengere av det system, som gjør dem ‘avhengige’ av fossillobbyens støtte. Krugmans fremstilling av saken er illusorisk - de nevnte ‘politikerne’ er ikke ‘avhengige’ av fossillobbyen eller blir ‘påvirket av den’ - de er identiske med den! De er ikke ‘avhengige av folkeopinionen’ - de manipulerer den selv frem gjennem sine mediemonopolistiske organer som Fox News osv. Senatet i USA er en høyreekstrem og verdensfjern forsamling av milliardærer som tjener sine stadig svulmende formuer på plyndringen av jordens hurtigt svinnende fossile energireserver og på det militære og mediale apparatet som gjør dette muligt. Det er helt umuligt å bli valgt til Senatet dersom man ikke tilhører verdenshistoriens tallmessigt minste men samtidig pengemessigt mest svimlende rike og maktmessigt mest apokalyptisk våpenutrustede overklasse. Å kalle dette systemet et »demokrati« er en grotesk hån mot begrepet, det er ikke mer demokratisk enn det selvsupplerende stalinistiske partioligarkiet i Kina, de mafiøse herskerkastene i Russland, Italia, Frankrike eller den føydale herskerkasten i Saudiarabia, talibanske klaner i Afghanistan osv.«

Denne kommentar er blevet anbefalet af fire brugere, konstaterer Informations computer. Om Karsten Johansens kommentar er en af de bedste, i web-Information i nyere tid, skal ikke afgøres her.

Kommentaren kommer i hvert fald godt rundt og højt op, kan man til gengæld sige med sikkerhed. Hvad ikke er helt ringe, som de siger i Vestjylland, når de er allermest begejstrede.

Overdrivelsens vej fører til visdommens slot, påpegede William Blake.

For hvad er det nemlig, der skal sættes i stedet for den amerikanske kapitalisme, det kinesiske stalinistiske partioligarki, de mafiøse herskerklasser i Rusland, Italien og Frankrig, den feudale herskerkaste i Saudi-Arabien, de talebanske klaner i Afghanistan og så videre og så videre til også Lene Espersen, Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er kommet med? Svaret blafrer i vind og vejr.

Her er varmt

Der bliver stadig varmere, stadig stærkere svingende med i perioder også ekstrem kulde, voldsomme oversvømmelser, voldsomme ørkendannelser, stadig mere uvejr. I Pakistan nu det værste siden 1929 med et regnvejr, der slå alle rekorder. I det centrale Rusland de højeste varmetemperaturer, der på dette sted nogen sinde er målt. Fra Tjernobyl rapporteres, at atomkraftulykken i 1986 endnu - næsten et kvart århundrede efter - stadig skader planter og dyr, biodiversiteten, som den så poetisk kaldes. Og i dag skriger verdens magthavere så efter endnu flere atomkraftværker. På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside læses: »Udbredelsen af havis i Arktis er faldet støt siden slutningen af 1970’erne. Vinterudbredelsen er faldet med 10 prcent og sommerudbredelsen med hele 25 procent.« Artiklen mener dog ikke, at den naturvidenskabelige forskning endnu med sikkerhed kan give »den menneskeskabte drivhuseffekt og den følgende globale opvarmning« hele skylden, men »der skal efterhånden meget til at frikende den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten. Forskere med speciale i Arktis er enige om, at temperaturerne er stigende og at den stigning har stor indflydelse på udbredelsen af havis. Modellerne for årtierne fremover har også alle et fortsat istab som resultat, men hvor stort tabet bliver, varierer en del fra model til model. Et mere eller mindre isfrit Arktis kan få stor betydning for blandt andet olie- og råstofindustrien og for transporten til havs. Isoleret set er det et samfundsmæssigt interessant scenarie, men prisen kan blive meget høj blandt andet for dyrelivet i området. Havisen spiller desuden selv en rolle i klimasystemet ved blandt andet at tilbagekaste kortbølget solstråling en stråling, som i fremtiden i stigende grad vil blive optaget og omdannet til varme i det mørke hav. På den måde fører mindre is til endnu mindre is.« Der så igen fører til mindre is, der så igen fører … og så videre og så videre med stadig højere globale gennemsnitstemperaturer, voldsommere svingninger i vind og vejr og stigninger af vandstanden i verdenshavene til et af vendepunkterne - the tipping points - melder sig og Gaia (Jorden) for alvor tager over med sine stadig selvforstærkende indbyrdes vekselvirkninger. Som ingen menneskelig naturvidenskab, teknologi, teknik og (penge)økonomi kan standse, før Gaia igen finder et nyt balancepunkt. Måske uudholdeligt for de fleste levende væsener andre end simple bakterier o. lign.

Og nu er der i denne klumme ikke afsat mange ord(!) tilbage til svaret på, hvordan grådigheden efter øget olie- og råstofindustri og mere transport til havs så kan styres, at vores dyreart ikke bare fejt lader grådigheden sejre, som nu sidst i det amerikanske Senat. Det er også blevet for varmt. Vi ses næste tirsdag.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: