Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The Environmental Protection Agency, USA: Climate skeptics are few scientists

Denmark
Information
02/08/2010
Jørgen Steen Nielsen

Over 600 sider piller den amerikanske miljøstyrelse EPA 10 klagesager, der kom i kølvandet på Climategate

Den amerikanske miljøstyrelse EPA meddelte i går, at den kategorisk afviser hver og en af de i alt 10 klagesager, der blev rejst mod styrelsen i kølvandet på sidste års såkaldt Climategate-affære om stjålen mailkorrespondance mellem klimaforskere ved det britiske University of East Anglia og bl.a. amerikanske klimaforskere.

»EPA’s granskning viser, at klimavidenskaben er troværdig, overbevisende og bliver stadig stærkere,« hedder det i afgørelsen.

Den offentliggøres samtidig med en ny statusrapport udarbejdet af 300 forskere fra 48 lande, som konkluderer, at den fortsatte globale opvarmning er en uafviselig kendsgerning. De indsamlede data »skriger, at verden bliver varmere,« som Peter Thorne, britisk klimaforsker i rapportgruppen, udtrykker det over for AP.
Klager efter Climategate

Det var offentliggørelsen på internettet i november af mere end 1.000 hackede mails med 13 års intern forskerkorrespondance samt den påståede afsløring af en række fejl i 2007-statusrapporten fra FN’s klimapanel IPCC, der fik skeptikere til i medier og på internettet at anfægte videnskaben bag udsagnet om en menneskeskabt opvarmning.

Som mange andre faglige instanser før den havde EPA, i 2009 draget konklusionen, at udledningen af drivhusgassen CO2 udgør en trussel mod klimaet og dermed mod miljøet og menneskers sundhed. Opildnet af Climategate indgav 10 forskellige amerikanske interessenter klager over denne konklusion og forlangte den omstødt - blandt dem staten Texas, Det Amerikanske

Handelskammer, det store kulselskab Peabody Energy, den nykonservative tænketank Competitive Enterprise Institute og Ohio Coal Association.

Klagerne fremførte bl.a., at forskernes globale temperaturdata nu var afsløret som utroværdige, at den globale opvarmning reelt er gået i stå, at IPCC er drevet af en politisk dagsorden, og at forskere havde manipuleret med den videnskabelige litteratur om emnet.

EPA’s 2009-konklusion byggede derfor på »uvidenskabelige, politiserende dokumenter, der ikke rummer nogen troværdighed,« som det hed i formuleringen fra klimaskeptikeren Fred Singer, pennefører for Competitive Enterprise Institute.

Offensiv tilgang

EPA’s aktuelle behandling af de 10 klager fylder omkring 600 sider, og det nye er ikke så meget, at den etablerede klimavidenskab, herunder IPCC, blåstemples som troværdig og velunderbygget. Dét budskab er således også afgivet i større granskninger for nylig af Climategate og IPCC fra bl.a. en uafhængig britisk undersøgelseskomité, en tilsvarende amerikansk komité samt det hollandske miljøagentur.

Det nye er, at EPA også forholder sig direkte til klimaskeptikernes egne påstande og data og således forholder sig offensivt til dem, der ønsker status quo.

»Efter en tilbundsgående, omhyggelig gennemgang og analyse af klagerne har EPA fastslået, at klagernes argumenter og dokumentation er utilstrækkelig, generelt uvidenskabelig og ikke viser, at videnskaben, der ligger til grund for (EPA’s 2009-kendelse, red.), er fejlagtig, mistolket af EPA eller upassende anvendt af EPA,« hedder det i afgørelsen.

»Klagerne forsømmer at forholde sig til bredden og dybden af den videnskabelige dokumentation og læner sig i stedet op ad en antagelse om unøjagtighed i videnskaben, som de endda overfører på videnskabeligt materiale, der ikke direkte gennemgås i deres indleverede information eller i deres argumenter.«

Ifølge EPA tager de klagende skeptikere »rutinemæssigt den private e-mail-korrespondance ud af kontekst og hævder, at der er tale om ‘rygende pistol’-beviser på forbrydelser og videnskabelig manipulation af data.«

EPA siger yderligere, at en række af klagernes påstande er gammelkendte og tidligere tilbagevist eller er misforståede og udtryk for ukorrekt gengivelse.
Snæversyn

I en kommentar til klagesagerne siger EPA’s direktør Lisa Jackson:

»Forsvarere for status quo forsøger at bremse vore bestræbelser på at få USA til at køre på ren energi. En bedre løsning ville være at slutte sig til det store flertal i den amerikanske befolkning, der ønsker flere grønne arbejdspladser, mere udvikling af ren energi og et stop for den olieafhængighed, der forurener vor planet og bringer vor nationale sikkerhed i fare.«

En fremtrædende talsmand i Kongressen for klimaskeptikerne, senator James Inhofe fra Oklahoma, gav i går straks igen:

»EPA kunne have valgt en åben, gennemsigtig proces til at belyse konsekvenserne af Climategate og lytte til forskere af alle overbevisninger diskutere de centrale videnskabelige spørgsmål i et åbent forum. Men EPA valgte i stedet at afvise velbegrundede indvendinger om datakvalitet, åbenhed og videnskab, der for milliarder af skatteyder-dollar er resultat af ‘konspirationer’.«

Inhofe beskyldte den amerikanske miljøstyrelse for snæversyn og for at basere sig på personangreb.

Selv om klimaskeptikerne nu via rækken af granskninger i USA og Europa er bragt i defensiven på substansen, har de i praksis haft held til at blokere omstillingen til et grønt og klimavenligt energisystem i USA. Den smalle energilov, som i den kommende uge muligvis kan samle flertal i Senatet, er således renset for CO2-mål og klimaregulering efter langvarigt pres fra de republikanske senatorer og et antal skeptiske demokrater.

Imens konkluderer den aktuelle internationale statusrapport, at »verden er under opvarmning, og det seneste år blev det varmeste i målingernes historie.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: