Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Curry against global warming

Denmark
Berlingske Tidende
29/07/2010
Pauli Andersen

Karry mod global opvarmning

Britiske laboratorieforsøg tyder på, at karrykryderierne koriander og gurkemeje kan blive nye våben mod menneskeskabte klimaændringer. Kryderierne gør drøvtyggere knap så gassende.
Bøvsen fra en drøvtygger kan blive mindre risikabel for klodens klima, hvis den indeholder luftarter fra en vom, hvor koriander og gurkemeje har lagt en dæmper på produktionen af den stærke drivhusgas metan.

Britiske laboratorieforsøg giver løfter om, at karry¬kryderierne i den grad påvirker køers fordøjelse, at de kan begrænse produktionen af metan med helt op til 40 pct. Metan er en drivhusgas, som er 20 gange kraftigere end CO2, og verdens husdyrbrug er en af de største menneske¬skabte kilder til udledning af den potente luftart. Blot en enkelt malkeko kan dagligt opræbe helt op til 500 liter metan.

»Metan yder et meget betydeligt bidrag til den globale opvarmning og drøvtyggernes langsomme fordøjelsessystem gør dem til nøgle¬producenter af gassen. Hvad mit studie viser er, at visse kryderier indeholder egenskaber, som gør fordøjelsen mere effektiv og dermed giver mindre spild, som i dette tilfælde metan,« siger Dr. Abdul Ahakor Chaundry, Newcastle University om sit resultat.

Han har i laboratoriet nærstuderet, hvad der sker når fem forskellige kryderier tilsættes en opløsning som den, der findes i vommen på et får. Og især koriander viste sig at kunne tage livet af de metan-producerende bakterier. Forskerne mener, at det er indholdet af umættede fedtsyrer i for eksempel koriander¬frøene, der så effektivt hæmmer den klimaskadende metanproduktion.

Et voldsomt bøvs

Den antagelse stemmer godt overens med forskningen i Danmark, der blandt andet går ud på at vise i hvilket omfang varierende indhold af fedtsyrer i foderet kan hæmme produktionen - og dermed udslippet - af metan fra drøvtyggerne. Den samlede årlige bøvs fra Danmarks husdyr indeholder ikke mindre end 133.000 ton metan, og forskere på Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ser for tiden på, hvordan den produktion kan nedbringes.

Hvis de britiske laboratorieforsøg kunne overføres direkte på de danske drøvtyggere ville et drys karry i foderet skære 53.000 ton metan ud af den årlige nationale metanbøvs.

Men seniorforsker Martin Weisbjerg fra fakultetets Institut for Husdyrbiologi og Sundhed understreger, at forsøg med petriskåle og varmeskabe, som det britiske, ikke nødvendigvis afspejler, hvad der sker i et dynamisk fordøjelsessystem i vommen på en drøvtygger.

»Verden over bliver der udført et utal af in vitro forsøg (forsøg i laboratoriet), som giver voldsomme effekter. Det er en udmærket vej til at forstå, hvilke stoffer, der muligvis kan have en effekt. Men det skal også vises gennem forsøg med forskellige fodersammensætninger til dyr under produktions¬forhold. Vi skal finde frem til en sammensætning af foderet, der begrænser produktionen af metan uden at ødelægge fordøjelsen i øvrigt,« siger Martin Weisbjerg.

Han oplyser, at institutet for tiden er ved at undersøge, om det gør en forskel, hvor meget fedt, der er i foderblandingen.

Teorien er, at umættede fedtsyrer i vid udstrækning mættes i dyrenes vom ved at udnytte den brint, som ellers ville være gået til produktionen af metan. Risikoen er, at malkekøers mælk bliver federe, hvis der skal mere fedt i foderet. Martin Weisbjerg venter, at de første resultater af studiet vil blive præsenteret på en konference til efteråret.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: