Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

We have not been good enough

Denmark
Aftenposten
27/07/2010
Eva Marie Strand

Miljøvernminister Erik Solheim er imponert over klimaarbeidet i Arendal kommune. Nå lover han økt innsats for å gjøre statlig virksomhet klimanøytral
I helgen skrev Aftenposten om Arendal som kan smykke seg med tittelen «Norges første klimanøytrale kommune». I løpet av 2007–2017 skal man redusere utslippene fra kommunens virksomhet med 90 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på mer enn to tonn CO2 per ansatt i kommunen (3000 ansatte).

Utfordrer staten

Miljøambassadør i Arendal kommune, Svein Tveitdal, mener staten kan lære av Arendal:

- Min påstand er at det finnes et tilsvarende reduksjonspotensial i staten. Hvis statlig virksomhet med rundt 300.000 ansatte reduserer utslippene med to tonn CO2 per hode, kan de oppnå en reduksjon på nesten 600.000 tonn (1,6 prosent av Norges totalutslipp), sier Tveitdal.
- Når politikerne forteller at alle andre må redusere sine utslipp, må statlig virksomhet gå foran med et godt eksempel, sier han.
- Vi har ikke vært flinke nok
Solheim innrømmer at staten kunne vært mer offensiv på klimafronten.
- Vi har ikke vært flinke nok. I forbindelse med arbeidet med klimakur vil jeg vil ta initiativ til å gå gjennom all statlig virksomhet for å se hvor vi kan redusere utslipp.
- Arendal har ikke bare redusert sine klimagassutslipp, de er blitt klimanøytrale. Er det et mål at all statlig virksomhet skal bli klimanøytral?
- Det er klart det er. Når vi har satt som mål at Norge som nasjon skal bli klimanøytral innen 2030, er det klart all statlig virksomhet må bli det.
- Når kan statlig virksomhet bli klimanøytral?
- Jeg kan ikke si noe eksakt tidspunkt, men definitivt før 2030.

Elbiler

I Arendal ønsket kommunen å kjøpe inn ti elbiler til hjemmetjenesten, men de fikk ikke inn noe tilfredsstillende tilbud, kun et firma som tilbudte serviceavtale i Oslo.

- Vi ble nesten anbefalt å vente litt, fordi etterspørselen ikke er stor nok ennå, sier Svein Tveitdal.
- Staten har ikke vært flinke nok til å kjøpe inn elbiler, det er helt sikkert. Eksempelet fra Arendal viser at vi må gå foran for å skape markeder. Som den største aktøren i Norge må staten gå foran som et godt eksempel, sier Solheim.
- Regjeringen har satt som mål at Norge skal være klimanøytral innen 2030. Hvor realistisk er det målet?
- Det er innenfor rekkevidde, men det fordrer en vesentlig teknologisk revolusjon, som staten må være med på å drive frem. Utfordringen er å skape det samme engasjementet som i Arendal, sier

Solheim.

Fakta:Dette er saken:

Arendal er landets første klimanøytrale kommune og har blitt det ved å:

•           bytte ut oljekjeler i gamle bygg og erstatte med bioenergi.
•           bygge lavenergibygg ved rehabilitering og nybygg.
•           kjøpe strøm med såkalt opprinnelsesgaranti.
•           miljøsertifisere alle virksomheter i kommunen gjennom Miljøfyrtårnprogrammet.
•           bygge ut nærvarmenett i kommunal regi.
•           samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet om klimatiltak.
•           undervisningsopplegg om klima, i samarbeid med Vitensenteret Sørlandet.
•           sette klimaledelse høyt på den politiske og administrative agendaen.

Klimanøytralitet

•           Sørge for at klimaeffekten av aktiviteten blir den samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted.
•           Klimafotavtrykket må måles for å finne ut hvor store utslippene er i dag.
•           Tiltak for å redusere utslippene så mye som mulig må iverksettes.
•           Kjøp av klimakvoter for de resterende utslippene gjør deg 100 prosent klimanøytral

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: