Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The Norwegian shipping company Norsk proposed speed limit at sea

Norsk reder foreslår fartsgrense til sjøs

Norway
Aftenposten
23/07/2010
Av Sidsel Dalen

Fartsgrenser for lasteskip er en bedre CO-2-medisin enn Stoltenbergs kvotesystem, mener Ingar Skaug i Wilh. Wilhelmsen.

For å skaffe penger til klimatiltak i fattige land forslår statsminister Jens Stoltenberg at shippingbransjen betaler for utslipp av CO{-2} i et kvotesystem. «Forkastelig», mener konsernsjef Ingar Skaug i rederiet Wilh. Wilhelmsen.

- Man kan ikke peke ut enkelte bransjer og kreve at de skal betale miljøregningen. Vi bidrar allerede i stort monn. WW-gruppen bruker store ressurser på å utvikle miljøløsninger som rensing av eksos og ballastvann. Og vi har brukt lavsvovel drivstoff i mange år.

- Men Stoltenberg jobber for å redusere CO{-2}-utslipp?

- CO{-2}-kvoter løser ingenting. Det er som å spille Svarte-Per hvor man skyver kort fra den ene til den andre, men ingenting skjer. Å kjøpe kvoter er det samme som å kjøpe avlat.

Useriøse

I dag er fly og shipping er de eneste sektorene som ikke har CO{-2}-forpliktelser. Årsaken er at bransjen er så internasjonal at den faller mellom de nasjonale rettssystemer.

- Vi er i en bransje med masse bekvemmelighetsflagg, postboksaktører og skip som bytter eier hver tredje uke. Hvem har sagt at havnestatene vil kreve inn penger? Hvordan skal man gjøre opp kvoteregnskapet, spør Skaug.

Skaug mener at seriøse aktører som Wilh. Wilhelmsen vil betale i tråd med reglene, mens andre vil snike seg unna.

- Det blir konkurransevridende, slår han fast.

Lavere fart

Ingar Skaug lener seg frem og fekter med armene når han snakker. Han mener kvoteforslaget er håpløst.

-Jeg mener at man kunne innføre fartsgrense til sjøs, da bruker man mindre brensel og sparer miljøet. I tillegg kan man ha en avgift på tungolje som skal falle bort når drivstoffet blir renere.

Wilhelmsen-gruppen har allerede redusert farten på sine båter for å spare utgifter til drivstoff, og de forsker på nye typer brensel. Det betyr at Skaugs forslag vil få beskjedne konsekvenser for rederiet. Prøver Skaug å vri seg unna avgifter, som andre må betale?

- Nei, men vi tror at et kvotesystem ikke oppnår noen ting. Det vil bare skape vridning i konkurransen mellom dem som følger reglene, og de som ikke gjør det.

- Har ikke skjønt

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener Skaug ikke har skjønt poenget.

- I dag er skipsfart unntatt enhver regulering for tiltak om utslipp om CO{-2}. Det er ikke rimelig. Også de må bidra dersom vi skal få store nok kutt i klimagasser, sier Stoltenberg.

- Det er mange banditter i bransjen. Hvordan skal man sikre at de gjør opp for seg?

- Dette jobbes det med. Man vil ikke gjennomføre noe som ikke fungerer. Men vi ser for oss at kvotesystemet knyttes til bunkring i sentrale havnestater. Også skurkene må stoppe der.

- Wilh. Wilhelmsen sier at kvoter er avlat.

- Det er feil, de har ikke skjønt poenget. Du får et tak: Du kan ikke slippe ut CO{-2} uten en kvote.

- Kan du ikke bare kjøpe en ny kvote?

- Da må du kjøpe den av et annet selskap innenfor det samme kvotesystemet, så det blir mindre utslipp et annet sted.

Stoltenberg sier han også er åpen for å drøfte flat skatt på drivstoff, men at det viktigste er at CO{-2}-utslippene går ned.

- Er du optimist?

- Jeg er nøktern. Men, skipsfarten er et område hvor vi kan oppnå betydelige klimakutt.

- De har klart å unngå skatt?

- Det er ingen grunn til at de skal klare det på klima, sier Jens Stoltenberg.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: