Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Climategate is called off and the researchers acquitted

Denmark
Information
07/07/2010
Af Jørgen Steen Nielsen

Både britiske og amerikanske undersøgelseskomitéer har nu konkluderet, at klimaforskerne bag de stjålne e-mails er kompetente og hæderlige videnskabsmænd, som ikke har fusket med forskningen. Men de har noget at lære om åbenhed over for offentlighed og kritikere

»Seks fod nede blandt rødderne er, hvor du hører til. Jeg havde håbet at se nyheden om, at du havde begået selvmord. Gør det, freak

Klimaforskerne i centrum af den såkaldte Climategate-affære har modtaget hundredevis af trusler på livet og hademails som ovenstående eller er blevet opført på dødslister på internettet, siden sagen brød løs med tyveriet i november af over 1.000 e-mails gennem 13 år fra en forskerserver på University of East Anglia (UEA) i England.

En af forskerne har vitterlig overvejet selvmord, andre har fået sat alarmer på deres huse eller er gået til politiet som reaktion på den aggressive kampagne mod dem for at have svindlet med klimavidenskaben og bedraget verden om den globale opvarmning.

De famøse e-mails blev stjålet og lagt på nettet lige før klimatopmødet i København og var i høj grad med til at præge mediernes dagsorden og give plads til klimaskeptikere, der afviser det menneskeskabte drivhusproblem.

I går var så dagen, hvor en uafhængig britisk undersøgelseskomité efter et halvt års granskning af de famøse e-mails fremlagde sine konklusioner om videnskabsmændenes adfærd.

»Vi finder, at deres stringens og ærlighed som forskere ikke er bragt i tvivl,« lyder hovedkonklusionen fra komitéen, nedsat af University of East Anglia og ledet af den højtstående skotske embedsmand og vicerektor på University of Glasgow, Sir Muir Russell.

»Vi finder ejheller, at deres adfærd har skadet balancen i den rådgivning, der er givet beslutningstagere. I særdeleshed finder vi ingen tegn på adfærd, der kunne have undergravet konklusionerne i IPCC’s statusrapporter,« hedder det med henvisning til rapporterne fra FN’s klimapanel, som de granskede forskere har været centrale deltagere i.

Ingen bund i anklager

De stjålne e-mails viser, hvordan en række britiske og amerikanske klimaforskere omkring professor Phil Jones, daværende leder af klimaforskningsenheden på UEA, har kommunikeret med hinanden i årene siden 1996. Tonen i nogle af de mange mails har været uformel, i videnskabelig jargon og til tider præget af den stærke frustration, Phil Jones og andre har følt over at blive generet og obstrueret i arbejdet af personer, der anfægter, at menneskets fossile energiforbrug, skovrydning m.m. skulle være årsag til global opvarmning og klimaændringer. Indholdet i visse e-mails førte til anklager om, at Jones og Co. både havde tilbageholdt ubekvemme data, fusket med egne videnskabelige resultater og undertrykt andre forskeres afvigende undersøgelser. I lyset af anklagernes skarphed måtte Phil Jones i december træde tilbage som leder af UEA’s klimaforskningsenhed. Universitetet meddelte i går, at han nu genindtræder i et embede som forskningschef.

Sir Muir Russells komité gennemgår en længere liste af konkrete anklagepunkter:

Klimaforskningsenheden (CRU) skulle have tilbageholdt og manipuleret temperaturdata fra målestationer på land:

»Vi finder, at CRU ikke var i en position, hvor man kunne hindre adgang til sådanne data eller manipulere med dem,« skriver komitéen. Men samtidig »finder vi, at CRU’s svar på rimelige forespørgsler om information var ikke-hjælpsomme og defensive.«

Overordnet finder komitéen »intet belæg til støtte for den følgeslutning«, at CRU’s arbejde på dette område ikke skulle være troværdigt.

• CRU skulle have manipuleret historiske temperaturdata fra træers årringe, så de passede til forskernes egne vurderinger:

»Vi finder ikke, at måden, data fra træringe er beskrevet og præsenteret i IPCC’s 2007-rapport og vist i dens figur 6.10, er vildledende.«

• Forskerne skulle have undergravet den redaktionelle kvalitetskontrol (‘peer review’) for at hindre offentliggørelse i videnskabelige tidsskrifter af ubekvemme resultater fra andre klimaforskere:

»Vi finder intet, der kan underbygge dette i de tre tilfælde, der er blevet gransket i detaljer.«

• Forskerne skulle i to konkrete tilfælde have misbrugt IPCC-processen for at styre måden, offentligheden og politikere blev informeret på:

»Vi finder, at disse anklager ikke kan opretholdes.«

Mere åbenhed, tak

Mens Russell-komitéen således på alle punkter godkender forskernes videnskabelighed og omgang med data, så påpeger den, at Jones og Co. har været for lukkede over for offentlighed og kritikere.

»Der har været et gennemgående mønster af manglende evne til udvise en rimelig grad af åbenhed,« siger komitéen og nævner, at der er »tegn på, at e-mails kan være blevet slettet for at gøre dem utilgængelige, skulle der senere blive bedt om adgang til dem.«

Russell-komitéens rapport er den tredje officielle granskning af Climatgate-sagen. Den første blev leveret af det britiske parlaments videnskabskomité, som i marts fandt, at UEA-forskernes videnskabelige ry var uplettet, og at Phil Jones på mange måder var blevet en syndebuk, hvis sprogbrug i e-mails afspejler en stærk frustration over »folk, der forlangte informationer udelukkende for at undergrave hans forskning.«

Anden granskning var den såkaldte Oxburgh-rapport i april, der var udarbejdet af et internationalt ekspertpanel under den britiske geofysik-professor Lord Oxburgh. Her lød konklusionen:

»Vi så ingen beviser for nogen bevidst uvidenskabelig praksis i noget af CRU's arbejde. Havde det eksisteret, finder vi det sandsynligt, at vi havde opdaget det. Vi registrerede derimod en lille gruppe af engagerede, måske let disorganiserede forskere, som var dårligt forberedte på at være i centrum af offentlig opmærksomhed.«

Phil Jones ønskede i går tid til at fordøje både rapporten og det langvarige forløb, men sagde i en kort kommentar:

»Jeg er naturligvis enormt lettet over, at denne granskning nu er tilendebragt. Vi har hele tiden fastholdt, at vor forskning er ærlig og sund, og det er nu blevet anerkendt af tre forskellige, uafhængige og eksterne komitéer.«

Michael Mann frikendt

På den anden side af Atlanten er den amerikanske nøglefigur i Climategate-sagen, professor Michael Mann fra Penn State University, tilsvarende netop blevet frikendt af en undersøgelseskomité, der siden marts har læst på e-mails og afhørt både Mann, fagfolk samt en af hans klimaskeptiske kritikere.

Michael Mann er nær kollega til Phil Jones, central IPCC-forsker og manden bag de første grafer, der påviser den globale temperaturstigning. Kritikere har bl.a. med afsæt i de stjålne e-mails fremført, at Manns temperaturgraf er fusk.

»Der er ingen substans bag beskyldningerne mod dr. Michael Mann,« hedder det i komitéens rapport, offentliggjort i sidste uge.

»Undersøgelseskomitéen har fundet, at dr. Michael Mann ikke engagerede sig eller deltog i, hverken direkte eller indirekte, nogle handlinger, som alvorligt afveg fra accepteret praksis i det videnskabelige samfund, når det gælder at foreslå, gennemføre eller afrapportere forskning eller andre akademiske aktiviteter.«

I går sagde Mann i en kommentar til den aktuelle britiske undersøgelse:

»Jeg håber, at vi nu kan lægge denne falske, konstruerede skandale bag os og gå videre til en mere konstruktiv dialog om klimaforandringer. Vi oplever i øjeblikket de højeste globale tmperaturer nogensinde og står midt i en rekord-hedebølge i USA, knyttet til de højste temperaturer nogensinde for den tidlige sommer.«

 

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: