Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

CO2 emission remains at the same level in 2009

CO2 -uitstoot gelijk gebleven in 2009

Netherlands
Periódico de Volkskrant
02/07/2010

WOUTER KEUNINGAmsterdamAmsterdam De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 is in 2009 op hetzelfde niveau gebleven als in 2008. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de uitstoot wereldwijd niet verder is gestegen. Dat blijkt uit een rapport over mondiale CO2-emissies dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag publiceerde.Dat de status quo gehandhaafd bleef in 2009 is het gevolg van een gedaalde uitstoot door geïndustrialiseerde landen enerzijds en een toename van de emissie door landen als China en India anderzijds, zo blijkt uit het rapport. Geïndustrialiseerde landen wisten de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 7 procent, ofwel 800 miljoen ton. Een groot deel daarvan was te danken aan een lagere productie door de crisis. De daling werd tenietgedaan door extra vervuiling door China (plus 9 procent) en India (plus 6 procent). De Chinezen verdubbelden in 2008 wel hun wind- en zonne-energievermogen voor het vijfde jaar op rij.Het PBL trekt zijn conclusies op basis van cijfers voor energiegebruik van olieconcern BP, cement- en staalproductiecijfers van de International Energy Agency (IEA) en de emissiedatabase van de Europese Unie. Gegevens over ontbossing, bosbranden en CO2-emissie uit het verstoken van biomassa zijn in het onderzoek niet meegenomen. Het IEA voorspelde eerder dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2009 zou afnemen met 2,6 procent. Die verwachting is dus niet uitgekomen, concludeert het PBL.De uitstoot door China is meer dan verdubbeld sinds 2000 en kwam in 2009 uit op 8,1 miljard ton. India zag zijn emissies in diezelfde periode met 50 procent toenemen. Het land is met een vijfde plaats op de ranglijst van ’s werelds grootste vervuilers Rusland gepasseerd, aldus het PBL. China voert die ranglijst sinds 2006 aan en de Verenigde Staten zijn sindsdien tweede. In die ranglijst worden echter landentotalen genoemd. Gemeten per persoon is de uitstoot van Amerika ongeveer drie keer zo hoog als die van China. In China bedraagt de uitstoot per persoon ongeveer 6 ton, in de VS zo’n 17 ton. Ter vergelijking: Nederlanders stoten per persoon ongeveer 10 ton CO2 uit per jaar en inwoners van India gemiddeld 1,4 ton.De daling die het PBL waarneemt voor geïndustrialiseerde landen helpt hen aan hun internationale verplichtingen te voldoen in het kader van het Kyoto-protocol. Samen hebben zij onder dat protocol afgesproken om in de periode 2008-2012 gemiddeld 5,2 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Vorig jaar lag de gezamenlijke uitstoot 10 procent onder het niveau van 1990, aldus het onderzoeksbureau.Aan het eind van dit jaar wordt in Mexico een grote conferentie gehouden die de mislukte top in Kopenhagen van afgelopen december moet doen vergeten. In Cancun zullen 194 landen proberen overeenstemming te bereiken over emissiereductiedoelen, hoe die bereikt moeten worden en wie voor de kosten daarvan gaat opdraaien.

 

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: