Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

50 million euros to smooth the effects of climate change

Poland
Ostatnia aktualizacja
02/07/2010

50 millones de euros para suavizar los efectos del cambio climático

Europejski Bank Inwestycyjny udzieli Polsce kredytu w zwizku ze skutkami zmian klimatycznych w naszym kraju

Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej podpisa dzi umowê z Tilmanem Seibertem, dyrektorem departamentu ds. regionu Morza Batyckiego w EBI.

- Jest to kredyt na bardzo korzystnych warunkach - uwa¿a Jan Rczka, prezes NFOGW.

Przyznane rodki posu¿ do zwiêkszenia produkcji energii i ciepa w elektrowniach wykorzystujcych biomasê i biogaz oraz do poprawy efektywnoci energetycznej poprzez odnawianie budynków u¿ytecznoci publicznej w Polsce.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: