Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

El mayor parque eólico de Dinamarca está en orden

Denmark
Politiken
22/06/2010

Danmarks største vindmøllepark på plads
El mayor parque eólico de Dinamarca está en orden
Et bredt politisk flertal i Folketinget har indgået aftale om at lade Dong bygge og drive Danmarks største vindmøllepark.

Et bredt politisk flertal i Folketinget har indgået aftale om at lade Dong bygge og drive Danmarks største vindmøllepark til 14 milliarder kroner ved Anholt.

Et meget bredt flertal i Folketinget har efter en lang proces besluttet at lade energiselskabet Dong Energy drive og opføre en ny havvindmøllepark ved Anholt til 14 milliarder kroner.

Parken på 400 MW bliver Danmarks og en af verdens største havvindmølleparker. Den vil, når den er færdigbygget i 2012/13, kunne forsyne 400.000 husstande med strøm.

Samtidig skønnes projektet at øge beskæftigelsen med op til 8000 personer i etableringsperioden. Endelig kommer Danmark et procentpoint nærmere målet om at dække energiforbruget med 30 procent vedvarende energi i 2020.

Med beslutningen har vi taget endnu et stort skridt mod omlægning af den danske energiforsyning til vedvarende energi til gavn for både klimaet og Danmarks forsyningssikkerhed, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V) i en kommentar.

DONG Energy var det eneste selskab, der bød på projektet. Tilbuddet lyder på en strømpris på 105,1 øre/kWh i cirka halvdelen af parkens levetid.

I den anden halvdel sælges den producerede el på markedsvilkår uden tilskud.

Netop prisen har været stridens kerne i sagen om den kommende vindmøllepark. Prisen bliver markant højere end den afregningspris på 62.9 øre, der vil blive betalt for Rødsand II, som netop nu er under opførelse.

Men ifølge Klima- og Energiministeriet ligger prisen på niveau med, hvad lignende havvindmølleprojekter nu om dage koster i vore nabolande.

På baggrund af Anholt-udbuddet har klima- og energiministeren aftalt med energiforligskredsen at iværksætte en analyse af fremtidige modeller for etablering af havvindmølleparker.

Målet er fremover at tiltrække flest mulige investorer, så elforbrugerne sikres lavest mulige omkostninger. BERLINGSKE TIDENDE

PRENSA INTERNACIONAL - Kun et selskab vil bygge Danmarks største vindmøllepark
Sólo una compañía va a construir el mayor parque eólico de Dinamarca
Bredt politisk flertal har indgået en aftale.

Et meget bredt flertal i Folketinget har efter en lang proces besluttet at lade energiselskabet Dong Energy drive og opføre en ny havvindmøllepark ved Anholt til 14 milliarder kroner.

Parken på 400 MW bliver Danmarks og en af verdens største havvindmølleparker. Den vil, når den er færdigbygget i 2012/13, kunne forsyne 400.000 husstande med strøm.

Samtidig skønnes projektet at øge beskæftigelsen med op til 8.000 personer i etableringsperioden. Endelig kommer Danmark et procentpoint nærmere målet om at dække energiforbruget med 30 procent vedvarende energi i 2020.

»Med beslutningen har vi taget endnu et stort skridt mod omlægning af den danske energiforsyning til vedvarende energi til gavn for både klimaet og Danmarks forsyningssikkerhed«, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V) i en kommentar.

Kun Dong bød på projektet
Dong Energy var det eneste selskab, der bød på projektet. Tilbuddet lyder på en strømpris på 105,1 øre/kWh i cirka halvdelen af parkens levetid.

I den anden halvdel sælges den producerede el på markedsvilkår uden tilskud.

Prisen er blevet markant højere
Netop prisen har været stridens kerne i sagen om den kommende vindmøllepark. Prisen bliver markant højere end den afregningspris på 62.9 øre, der vil blive betalt for Rødsand II, som netop nu er under opførelse.

Men ifølge Klima- og Energiministeriet ligger prisen på niveau med, hvad lignende havvindmølleprojekter nu om dage koster i vore nabolande.

På baggrund af Anholt-udbuddet har klima- og energiministeren aftalt med energiforligskredsen at iværksætte en analyse af fremtidige modeller for etablering af havvindmølleparker.

Målet er fremover at tiltrække flest mulige investorer, så elforbrugerne sikres lavest mulige omkostninger. 

 

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados. 

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: