Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Sustainable techniques in the roof

Netherlands
Trouw
16/08/2010
Duurzame technieken het dak op

Provincies en gemeenten houden zich steeds meer met duurzaamheid bezig. De provincie Utrecht begint deze maand een grote proef met slimme daktechnieken.

Suzanne van Leeuwen

Utrecht wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en daken spelen daarbij een belangrijke rol. De provincie begint deze maand met het Duurzame Dakenplan.  Op vijf locaties wordt getest welke daktechnieken de meeste winst voor het milieu opleveren.

Het dak van de Utrechtse Jaarbeurs is één van de locaties. Uit onderzoek blijkt dat de Jaarbeurs grote invloed heeft op de temperatuur in de binnenstad.

De warmte die het gebouw opneemt, straalt af op de omgeving. Hierdoor kan het in de binnenstad tot zeven graden warmer worden dan aan de rand van de stad. Het temperatuurverschil met de rest van de provincie kan oplopen tot twaalf graden”, vertelt Stephan Sulsters, projectleider van de proeven. Daarom wordt een stuk dak van duizend vierkante meter bedekt met beige dakbedekking. Deze lichte kleur reflecteert het zonlicht beter en hierdoor wordt het gebouw minder warm. Naar verwachting vermindert zo de warmte in de binnenstad en worden hitteproblemen tegengegaan.

Het project past goed bij de Utrechtse klimaatambities. In 2015 wil de provincie als organisatie volledig klimaatneutraal zijn, dus geen broeikasgassen meer uitstoten. De uitstoot van kooldioxide (CO2) is sinds 2007 met 80 procent gereduceerd. De provincie gebruikt groene stroom, tl-licht is vervangen door energiezuiniger verlichting en de printers staan ’s nachts uit. Verder wil Utrecht het papiergebruik verminderen en de dienstauto’s gaan op biogas rijden. Of de provincie de CO2-uitstoot de komende vijf jaar tot nul kan reduceren, is de vraag. „We verwachten van wel, maar houden nog een slag om de arm. Want we zijn hiervoor afhankelijk van de technische mogelijkheden”, aldus een woordvoerster van de provincie. Als het niet lukt, wil Utrecht de overgebleven uitstoot compenseren door bomen te planten.

Ik denk dat Utrecht op dit gebied grotere ambities heeft dan andere provincies”, zegt Marten van der Gaag van het Interprovinciaal Overleg. „Utrecht heeft hierin een voortrekkersrol.” Maar volgens hem is het meten van klimaatneutraliteit moeilijk. „Niemand weet precies hoe dat moet. Bovendien veranderen de inzichten voortdurend. Steeds als er een goede meetmanier is, komt er weer een betere.”

De Climate Neutral Group meet klimaatneutraliteit aan de hand van de reductie van CO2-uitstoot. Het energieverbruik van alle activiteiten van een organisatie wordt in kaart gebracht. Door dit te vermenigvuldigen met een zogenoemde emissiefactor, wordt de hoeveelheid uitgestoten CO2 berekend. Een organisatie is klimaatneutraal als die geen CO2 meer uitstoot of compensatiemaatregelen neemt voor de overgebleven emissie. Rob van Rijt, verbonden aan de Climate Neutral Group, bevestigt dat er voortdurend ontwikkelingen zijn. „Maar door nieuw onderzoek kan de hoeveelheid CO2 juist steeds nauwkeuriger gemeten worden.”

Chris Bruijnes, expert op het gebied van energie enmilieu, en directeur van de stichting Meer met Minder, is ook kritisch over de Utrechtse ambitie omin 2015 klimaatneutraal te zijn.

Het lijkt me een enorme klus om dat over vijf jaar voor elkaar te krijgen. Het ligt niet aan de ambities, want die zijn er wel. Maar vaak weet men niet wat er allemaal bij komt kijken. In de praktijk blijken er veel problemen en weerstand te zijn.”

Wat het dakenproject uiteindelijk oplevert is nog onduidelijk. Behalve bij de Jaarbeurs, worden in augustus en september ook op vier andere locaties duurzame methodes getest. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht wat de beste manier is om met speciale dakbedekkingen stikstof uit de lucht op te vangen. Ook komt er een proef met verschillende soorten dakvegetaties. Planten zetten zonlicht om in glucose, waardoor zij in de zomer voor verkoeling zorgen. In de winter is de vegetatie juist een isolerende deken. De proef moet uitwijzen welke planten het beste werken.

Zonnepanelen en een reflectiedak, die onlangs op het dak van het Kalsbeek College in Woerden zijn geplaatst, hebben volgens Sulsters al een groot effect. Door reflectie en opslag van het zonlicht zijn in de lokalen temperatuurdalingen van tien tot twaalf graden gemeten. De airco kan hierdoor uitblijven. Hoeveel dit straks op de energierekening scheelt, is nog niet te zeggen. „Dat weten we pas over een jaar”, zegt projectleider Sulsters. Verder worden ook windmolens, zonnecellen en zonnecollectoren getest op hun vermogen wind en zonlicht om te zetten in energie. Onderzoek moet in kaart brengen hoe snel de technieken zijn terugverdiend. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2011 verwacht. De provincie heeft nog geen idee wat ze er vervolgens mee gaat doen. Of de proeven na drie jaar een vervolg krijgen en op welke manier dat dan gebeurt, is nog niet bekend. De provincia

laat dat afhangen van de uitkomsten. Evenmin is duidelijk wie dan voor een vervolg moet zorgen. Dat kan een rol zijn voor de provincie, maar ook voor andere partijen zoals gemeenten.

De andere provincies houden zich ook bezig met duurzaamheid. „Je ziet dat ze allemaal heel druk zijn op dat gebied”, zegt Van der Gaag van het Interprovinciaal Overleg. Alle provinciale duurzaamheidsinitiatieven en plannen zijn vastgelegd in een klimaatakkoord dat in 2009 met het Rijk is afgesloten. „Dat is heel breed. Het gaat bijvoorbeeld over CO2-opvang, de benutting van restwarmte, en hoe en waar duurzame energietechnieken het best in de openbare ruimte geplaatst kunnen worden. Wij zijn nu bezig om in kaart te brengen hoe ver we als provincies zijn.” Dat dit nodig is, blijkt wel uit een steekproef die de Radboud Universiteit Nijmegen heeft genomen. Ministeries, provincies en gemeenten leggen in hun maatschappelijke jaarverslagen geen of nauwelijks rekenschap af over het gevoerde klimaatbeleid, zo ontdekten Nijmeegse onderzoekers. Volgens hen hebben de overheden nog een inhaalslag te maken.

Ondanks alle duurzame plannen blijft volledige klimaatneutraliteit moeilijk, zegt Van der Gaag . „We zouden dan helemaal geen negatieve invloed hebben op het milieu. Met zes miljard mensen op de wereld wordt dat heel lastig.”

Duurzaamheidsplannen van gemeentenNet als de provincies hebben veel gemeenten goede voornemens als het om duurzaamheid gaat. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en advies- en ingenieursbureau DHV blijkt dat 95 procent van de nieuwe coalitieakkoorden op dit onderwerp ingaat. Volgens Peter Swinkels, die het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft Nijmegen in het coalitieakkoord de meeste aandacht voor duurzaamheid. „Het thema werd wel 60 à 70 keer genoemd.”

De Provinciale Milieufederaties en COS Nederland, die het klimaat- en energiebeleid van Nederlandse gemeenten eerder dit jaar hebben onderzocht, wijzen Tilburg aan als klimaatvriendelijkste gemeente. Volgens de onderzoekers doet Tilburg veel om de CO2-uitstoot te verminderen en probeert de gemeente energiebesparing bij  burgers en bedrijven te stimuleren. Ook is Tilburg overgestapt op energiezuinige straatverlichting.

 

The news content in this section is responsibility of the information agencies and does not necessarily reflect the position of the Government of Mexico on this or other related topics.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: