Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Municipalities disapprove environmental monitoring

Denmark
Information
13/08/2010
Kommuner dropper miljøtilsyn

To ud af fem kommuner svigtede i 2008 deres pligt til at føre tilsyn med forurenende virksomheder, landbrug og dambrug. En af årsagerne er for få ressourcer.   

En stor del af de danske kommuner har ikke gennemført deres aftalte miljøtilsyn i 2008, viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen.

41 af landets 98 kommuner svigtede deres forpligtelser, en stigning fra tidligere år. 23 af kommunerne havde også problemer med at føre minimumstilsyn i 2007.

Der er ifølge kommunerne flere grunde til, at de ikke overholdt mindstekravene om at føre opsyn med forurenende virksomheder, landbrug og dambrug. De vigtigste årsager er manglende ressourcer og prioritering af andre opgaver, for eksempel miljøgodkendelser til husdyrbrug samt klima.

Hertil kommer rod i databaser og mange nye medarbejdere eller “tomme årsværk” efter kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007.

De 2632 tilsyn med gyllebeholdere, som kommunerne rent faktisk gennemførte i 2008, viste, at næsten en fjerdedel af beholderne - 22,7 procent - ikke var forsvarligt overdækket, som loven kræver.

Miljøstyrelsen venter, at det vil tage endnu et par år, før det igen er hovedreglen, at alle kommuner udfører det aftalte minimum af miljøtilsyn.

Man kan læse samtlige kommuners indberetninger om miljøtilsyn på hjemmesiden

 

The news content in this section is responsibility of the information agencies and does not necessarily reflect the position of the Government of Mexico on this or other related topics.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: