Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Subsidies for solar energy

Poland
Rzeczpospolita
11/08/2010
Magdalena Kozmana


Z regionalnych programów operacyjnych można dostać nawet 75 proc. dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych. Drobni inwestorzy znaleźli sposób, by skorzystać z tych funduszy, choć programy nie są przeznaczone na małe projekty. Mieszkańcy składają wnioski grupowe. – Unijne wsparcie dotyczy tylko większych projektów, a więc pojedynczy mieszkańcy nie mieliby szans na złożenie wniosku i ponosiliby zbyt wysokie koszty transakcyjne. W całej Polsce zainteresowani tą formą dofinansowania organizują się w większe stowarzyszenia, często korzystając z pomocy gminnych lub powiatowych jednostek publicznych – mówi Michał Kwasiborski, ekspert Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Kolektory słoneczne pozwalają na oszczędzanie energii przy ogrzewaniu budynków oraz podgrzewaniu wody. W dodatku niewielkie koszty inwestycji rzędu kilkunastu tysięcy złotych zwracają się po kilku latach. Dlatego trwa boom na kolektory słoneczne na rynku wartym obecnie ok. 400 mln zł. – Takie inwestycje szybko się zwracają. W przypadku kolektorów słonecznych okres zwrotu wynosi od siedmiu do dziesięciu lat, a dzięki dopłatom jeszcze mniej – podkreśla Lidia Mikołajczyk-Gmur, dyrektor Velux Polska, firmy dostarczającej solary.

Stowarzyszenia powstają w całej Polsce, często obejmują kilka gmin, ponieważ wtedy wniosek otrzymuje dodatkowe punkty przy ocenie i szansa na otrzymanie dotacji wzrasta. W Człuchowie stowarzyszenie powołały dwie gminy, powiat oraz 90 mieszkańców. Ich projekt obejmuje instalację kolektorów słonecznych na domach, obiektach gminnych i powiatowych, a także zakup lamp hybrydowych do oświetlenia ulic. – Dostaliśmy dofinansowanie 75 proc. kosztów inwestycji, której wartość przekracza 2 mln zł – mówi Maciej Pestka, zastępca burmistrza Człuchowa. W ubiegłym roku zakupy kolektorów słonecznych wzrosły o 11 proc., po bardzo dobrym 2008 roku, kiedy sprzedaż niemal się podwoiła. – W tym roku przewidujemy dalszy wzrost sprzedaży w stosunku do 2009 roku, gdy jej wartość wyniosła ponad 31 mln zł – mówi Romuald Kalyciok, prezes polskiego producenta kolektorów Sunex.

Od miesiąca osoby prywatne mogą dostać dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z sześcioma bankami. Eksperci wskazują jednak, że to dotacje unijne mają duży wpływ na wyniki producentów. W regionalnych programach przeznaczono już na energię słoneczną 200 mln zł. – Z bezpośrednich rozmów z instalatorami wynika, że w województwach, w których nie ogłoszono jeszcze konkursów, odnotowano w tym roku znikomą sprzedaż – dodaje Kwasiborski.

 

The news content in this section is responsibility of the information agencies and does not necessarily reflect the position of the Government of Mexico on this or other related topics.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: