Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The water evaporates from the Copenhagen Agreement

Denmark
Arbejderen
11/08/2010
Vandet fordamper fra Københavns-Aftalen

Danmarks FN-ambassadør kalder det useriøst når Bolivia fremsætter et forslag om at gøre vand til en menneskeret og FN’s generalforsamling vedtager det.

Tæt på en milliard mennesker har ikke adgang til rent vand.

– Mangel på vand vil blive forværret af klimaforandringerne, siger dr. Ania Grobicki fra organisationen Global Water Partnership i forbindelse med, at FN fredag i Bonn afsluttede et internationalt møde om klima – frem mod COP16 i Mexico.

Meldingerne fra mødet er pessimistiske.

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, taler om tilbageskridt ifølge netavisen EUobserver og USA kritiserer ulande for ikke at skrive under på den såkaldte Københavns-Aftale.

Men den møder modstand blandt andet fordi aftalen undergraver Kyoto-protokollens forpligtelser til de rige lande om at nedsætte deres CO2-udslip.

– Vandet fordampede også fra teksten i Københavns-Aftalen, påpeger Ania Grobicki ifølge nyhedsbureauet IPS.

Perspektivet i Københavns-Aftalen er en temperaturstigning på over tre grader i Afrika.

– I takt med at temperaturerne stiger, falder adgangen til vand markant, påpeger dr. Grobicki.
Blot en uge inden klimamødet i Bonn havde FN’s generalforsamling vedtaget en resolution, der gør vand til en menneskeret.

122 stemte for, ingen imod og 41 lande, der afstod fra at stemme.

Den blev fremlagt af Bolivia med opbakning fra over 30 andre lande.

Danmark undlod at stemme i lighed med 16 andre EU-lande og USA. Norge og Tyskland stemte for.

Bolivia peger i sin begrundelse for forslaget på, at 24.000 børn under fem år dør hver dag blandt andet på grund af manglende adgang til rent vand.

Institut for Menneskerettigheder og Folkekirkens Nødhjælp beklager, at Danmark ikke bakkede aktivt op om forslaget.

Det ville have klædt Danmark, som har et hovedansvar for mødet i FN’s generalforsamling til september om de såkaldte 2015-mål, mener direktør Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder.

Et af 2015-målene er at halvere antallet af mennesker uden adgang til rent vand og sanitet.
Vedrørende regeringens begrundelse for at undlade at stemme henviser Udenrigsministeriet Arbejderen til udtalelser fra FN-ambassadør Carsten Staur.

Ifølge ambassadøren er forslaget fra Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua og andre lande uden indhold:

– Den siger ikke noget om, hvad denne ret kan bruges til, citerer nyhedsbureauet Ritzau den danske FN-ambassadør, der direkte anklager inititivtagerne for at ville splitte FN.

– Vi synes , at man skal tage arbejdet seriøst, siger Staur og mener, at det gør Danmark i sit arbejde i FN’s Menneskerettighedsråd.

 

The news content in this section is responsibility of the information agencies and does not necessarily reflect the position of the Government of Mexico on this or other related topics.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: