Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

COP 16 is not about a new binding climate agreement

Denmark
Information
09/08/2010
Jørgen Steen Nielsen

Efter en uges træge klimaforhandlinger i Bonn knytter Mexicos klimaforhandler en vis optimisme til, at det nu er erkendt, at COP16 i Cancun ikke skal blive en ny global boksekamp om en forpligtende klima-aftale

Mexicos klimaforhandler, ambassadør Luis Alfonso de Alba, har det, som daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard havde det for et år siden. Han lever i en kuffert. I sidste uge til endnu en runde klimaforhandlinger med alverdens lande i Bonn, i går og i dag til møder i København, i morgen videre til Stockholm, så til Spanien…

Ambassadør Alba har den lidet misundelsesværdige opgave, som nogle vil hævde er dømt til at mislykkes: På én gang hindre at forventningerne til det forestående klimamøde i Mexico, COP16, skrues op på et urealistisk niveau som ved COP15 i København, der udløste global nedtur, og samtidig sikre, at verdens lande faktisk er under et pres, der kan bane vej for markante resultater i kampen mod klimaforandringer.

»Jeg har forhandlet i international sammenhæng i snart 30 år, men har aldrig oplevet noget som dette. Det er ekstremt krævende. Jeg håber blot, at resultaterne kommer til at stå mål med de utrolige anstrengelser, der investeres,« siger ambassadøren i en samtale med Information.

At dømme efter reaktionerne på sidste uges klimamøde i Bonn er det et særdeles åbent spørgsmål, om forhandlingerne ender med et resultat, der lever op til, hvad de accelererende klimaforandringer fordrer. Mødet i Bonn var næstsidste stop før COP16, der finder sted til december i Cancun, Mexico. Forinden ligger kun fem forhandlingsdage i oktober i den kinesiske by Tianjin.

»Det lyder for mig lidt som en slidt grammofonplade,« sagde EU’s chefforhandler Arthur Runge-Metzger, da han i fredags i Bonn kommenterede den seneste forhandlingsrunde.

»Hvis jeg ser på, hvad der sker lige nu, minder det mig om, hvad der skete sidste år: Vi kom ud af hver forhandlingsrunde og sagde ‘Der er gjort fremskridt, men det går for langsomt. Næste gang må det gå hurtigere’.«

EU er angiveligt foruroliget over, at man er ved at gentage fejlen fra sidste år, hvor landene begyndte at pumpe deres nationale særpositioner ind i det papir, der skulle lede til en ny klima-aftale, så man før COP15 stod med en helt uforståelig tekst på næsten 200 sider. Efter COP15 er man startet på en frisk, men i Bonn begyndte lande igen at anmode om nye tilføjelser, resulterende i - med EU’s ord - »en eksplosion, en inflation af ny tekst.« Bare afsnittet om CO2-reduktioner voksede i Bonn fra 15 til 41 sider.

Også USA’s chefforhandler Jonathan Pershing var skuffet: »Jeg kom til Bonn med håbet om, at vi kan nå en aftale i Cancun, men på nuværende tidspunkt er jeg meget bekymret, eftersom jeg har set visse lande bevæge sig baglæns i forhold til de fremskridt, der skete i København,« sagde Pershing.

Selv årsag

Det paradoksale er, at både EU og den såkaldte ‘Umbrella-gruppe’ med bl.a. USA, Australien, Canada og Japan bidrog til tingenes besværliggørelse ved at foreslå nye tilføjelser til teksten.

»Vi mistede halvanden dag i starten af Bonn-mødet, fordi nogle lande ønskede linje for linje-diskussioner af teksten, mens andre ville give formanden rum til at lave omformuleringer efter at have lyttet til landene. Og selv EU kom med en række tekstforslag, som ikke var lette at håndtere, i kølvandet på Australien der på vegne af Umbrella-gruppen startede med fire-fem sider ny tekst,« siger Luis Alfonso de Alba.

For klimaforhandleren er det mest positive resultat af Bonn-mødet, at der er ved at være klarhed omkring, hvad man ikke skal vente sig af mødet i Cancun til december.

»Folk argumenterer ikke længere for en færdig juridisk klimaaftale i Cancun, men for et sæt af beslutninger, som ikke foruddiskonterer, hvilken form en endelig aftale skal have.«

Ambassadør Alba håber således på beslutninger i Cancun om bl.a. strukturen for en ny klimafond, der fra 2020 skal sikre u-lande 100 mia. dollar i klimabistand, beslutninger om teknologioverførsel, om klimatilpasningsprojekter m.m. Han finder det sandsynligt, at en endelig pakke af juridisk bindende klima-aftaler ikke bliver klar før COP17, der finder sted i Sydafrika i slutningen af 2011. Og hvordan en sådan pakke kan komme til at se ud, ved ingen i dag.

»Der er voksende forståelse for nødvendigheden af en anden forpligtelsesperiode for Kyoto-protokollen,« siger Alba med henvisning til den gældende aftale, der til og med 2012 forpligter i-landene - minus USA - til bestemte CO2-reduktioner.

Men en forlængelse af Kyoto-protokollen med forpligtelser for de deltagende i-lande for tiden efter 2012 gør det ikke alene. Kina vil f.eks. ikke acceptere, at USA fortsat kører friløb, og USA og Japan gentog i Bonn, at en juridisk bindene klima-aftale i givet fald skal omfatte alle, dvs. også verdens største CO2-udleder, Kina.
De Alba ser derfor som det mest realistiske, langsigtede resultat en forlænget Kyoto-protokol plus en protokol, der forpligter andre store udledere - eller måske ligefrem to ekstra protokoller: én for USA og en anden for de store u-lande. Men han er ikke ivrig efter at diskutere det nu.

»Personligt er jeg ikke så glad for juridisk bindende aftaler. Måske bliver de vedtaget, men ikke ratificeret. Måske bliver de bindende, men for svage - det kan være værre end ingenting.«

»Hvad vi har brug for er vished: At alle gør, hvad de har lovet at gøre. Og det kan der være forskellige metoder til at opnå,« mener ambassadøren.

Næppe løsning i Cancun

Den store barriere mod en global klima-aftale er stadig i-landenes modvilje mod tilstrækkelige CO2-reduktioner: »Man kan ikke have en bindende aftale med et temperaturmål - i teksten fra København højst to graders opvarmning - og så reduktionsforpligtelser, der ikke lever op til det. FN’s klimapanel siger 25-40 graders CO2-reduktion i i-lande i 2020 i forhold til 1990-niveauet. Et seminar i Bonn viste, at i-landenes løfter til dato kun giver 1-19 pct. reduktion - det er alt for usikkert og alt for lavt. Men løsningen på det kommer næppe i Cancun og måske ikke engang i Sydafrika,« siger Alba og henviser til USA’s kuldsejlede klimalovgivning, krise-svækkede europæiske regeringer, politiske klimakomplikationer i Australien m.m.

 

The news content in this section is responsibility of the information agencies and does not necessarily reflect the position of the Government of Mexico on this or other related topics.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: