Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The government sends the “hot potato” from sewers to municipalities

Regeringen sender kloakaben til kommunerne

Denmark
Berlingske Tidende
20/08/2010

Miljøminister Karen Ellemann og klima- og energiminister Lykke Friis presser nu kommunerne i sagen om utilstrækkelige kloakker som følge af klimaændringer.

Miljøminister Karen Ellemann (V) og klima- og energiminister Lykke Friis (V) vil have klart svar på, hvorfor der stadig er kommuner, der endnu ikke er i gang med at tilpasse sig til klimaforandringerne.

De to ministre har inviteret Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg, til et møde med det ene punkt på dagsordnen: Hvad afholder nogle kommuner fra at tage fat på klimatilpasningen?

- I foråret lavede vi sammen med kommunerne en undersøgelse af, om der er barrierer i lovgivningen, der hindrer kommunerne i at håndtere klimatilpasningen. Konklusionen var klar: Det er der ikke, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V).

Miljøminister Karen Ellemann slår fast, at det er kommunerne, der har ansvaret for tidssvarende kloakker i ordentlig stand, ligesom de er forpligtede til at lave planer for håndtering af spildevand og regnvand.

- De behøver ikke engang at tage pengene op af kommunekassen, for det er brugerne, der skal finansiere udbygningen af kloaknettet gennem deres betaling for spildevandsafledning, siger Karen Ellemann.

I en undersøgelse fra regeringen i maj om kommunernes klimatilpasninger valgte 73 kommuner at deltage. Langt størstedelen - fire ud af fem - svarede, at klimatilpasning allerede indgår i kommuneplanerne. 42 procent har lavet en særlig klimatilpasningsstrategi, der beskriver mål, indsatsområder og midler til at håndtere klimaforandringerne.

Når opgaven med at lave planer for spildevand og regnvand ligger hos kommunerne, skyldes det, at man lokalt kender jordbundsforhold, vandløb samt kloakkernes tilstand og dimensionering.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: