Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Handling of CO2 rights in China

Netherlands
Volkskrant
24/08/2010
Michael Persson

De Verenigde Naties hebben vijf fabrieken in China die geld verdienden aan dubieuze CO2-uitstootrechten, de wacht aangezegd. Het Nederlandse ministerie van VROM is partner van drie van die fabrieken.

Dat blijkt uit documenten van de Unfccc, de klimaatcommissie van de VN. Vorige maand besloot de commissie een onderzoek in te stellen naar mogelijke fraude met de uitstootrechten. Nu worden vijf fabrieken die zulke credits wilden verzilveren, tot nader order geschorst.

In een reactie is de prijs van uitstootrechten, die westerse bedrijven de mogelijkheid geven meer broeikasgassen uit te stoten, met bijna 10 procent omhoog geschoten.

De verdachte praktijken maken deel uit van het Clean Development Mechanism, onderdeel van het Kyoto Protocol. Rijke landen (en bedrijven in die landen) die de uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen, kunnen ook aan de hun opgelegde limieten voldoen door een broeikasgasreductie in ontwikkelingslanden te bewerkstelligen. Dat kan door de bouw van bijvoorbeeld windparken, of door de modernisering van fabrieken.

De helft van de zo gegenereerde 429 miljoen uitstootrechten is echter van dubieuze herkomst. Ze zijn afkomstig van fabrieken die koelmiddelen maken en als afval het krachtige broeikasgas HFC-23 uitstoten. Door het HFC-23 te verbranden, verdienen deze fabrieken credits, die ze vervolgens met het westen kunnen verhandelen.

De verdenking is dat de fabrieken extra veel afvalgas HFC-23 zijn gaan produceren, om dat vervolgens te verbranden en zo extra uitstootrechten te genereren.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: