Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Should politicians should discuss environmental issues

Politikerna borde lyfta miljöfrågorna

Sweden
Dagens Industri
26/08/2010

När valet den 19 september närmar sig med stormsteg är det inte bara de politiska partierna som ägnar sig åt att granska motståndarnas politik. Det är också högsäsong för medier och intresseorganisationer att undersöka hur det egentligen gick med de där yviga vallöftena för fyra år sedan – och vad som blev omsatt i praktisk politik. Sådana måttstockar kan i bästa fall leda till eftertanke hos både politiker och väljare. Men det gäller att ha perspektiv också på perspektivet.

I går presenterade Naturskyddsföreningen en ambitiös granskning av ett politikområde som påminner om de där vargarna som det hörs mycket om – men som är mycket svårare att få syn på i verkligheten. Det handlar förstås om miljöpolitiken.

Naturskyddsföreningens slutsatser från de gångna fyra åren skulle kunna summeras ganska enkelt som 1–0 till de rödgröna over alliansen.

Eller för att sätta intresseorganisationens egna siffror på saken: ”grönt ljus” till Miljöpartiet i 17 frågor av de granskade 20, och till Socialdemokraterna i 9 frågor. Och underbetyg till alliansen.

I den förra valrörelsen valde Moderaterna och Fredrik Reinfeldt att tona ned klimatfrågorna. Men redan strax efter, 2007, hade något skett. Nu var klimatet en ödesfråga – kanske lika mycket en faktisk insikt om vad forskarvärlden kommit fram till, som att Sverige skulle komma att behöva spela en viktig roll som EU:s ordförandeland under klimatmötet i Köpenhamn. Att övertyga världen börjar lämpligen med att tro själv. En politisk omsvängning som Moderaterna ingalunda var ensamt om. Också i Danmark skedde en liknande kovändning 2008, när dåvarande statsministern Anders Fogh Rasmussen gick från att tro att klimatuppvärmningen hade naturliga orsaker till att vara skapad av människan. På andra sidan den svenska blockgränsen har situationen varit en annan under mandatperioden. Socialdemokraternas samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har satt tydliga spår i miljöpolitiken. Att Miljöpartiet känner starkt för frågorna förvånar väl knappast, men även Vänsterpartiet har skaffat sig en uttalad klimatprofil. Nu är det en viss skillnad på att vara i opposition och att faktiskt ha regerings- och budgetansvaret. För om politik är det möjligas konst gäller det i hög grad miljö- och klimatfrågor, där de flesta på något sätt påverkas av beslut som fattas i samarbete med andra länder.

Till miljöpolitikens förbannelser hör också att den är komplex. Miljöpolitik är allt från torskkvoter till bromerade flamskyddsmedel, skog och åker. Men det handlar också om något

i jämförelse med växthusgaser så perifert och obetydligt som jakt och vargstam – som ändå tycks väcka mer debatt än betydligt större frågor. Miljöpolitik handlar också om teknikskiften – där subventioner av miljö bilar har blivit en viktig symbolfråga. Häromdagen presenterade både alliansen och Miljöpartiet förslag till hur framtida miljöbilspremier ska se ut. MP:s förslag inkluderar det som borde vara självklart, att inte bara subventionera miljöbilar utan att också lägga en avgift på bilar med stora utsläpp. Men det är ändå åtgärder på marginalen.

Det har varit tyst i valdebatten om de båda blockens övergripande visioner om framtiden. Här finns det plats för de existentiella och ideologiska resonemang som faktiskt tycks attrahera många väljare – och som bidragit till att det udda Miljöpartiet har gått fram i opinionsmätningarna.

För perspektiven är som sagt olika. ”Här finns plats för de existentiella och ideologiska resonemang som faktiskt tycks attrahera många väljare.” ”En gigantisk kapacitetsökning är ingen garanti för att det kommer att finnas så stor efterfrågan på järnvägstrafik att tunnelbygget kan räknas hem.” Naturskyddsföreningen, till exempel, anser förstås att de borgerliga partiernas accepterande av kärnkraften går emot allt miljötänkande. Likaså är ekologiskt jordbruk, en av Naturskyddsföreningens käpphästar, en fråga som också alla partier och jordbruksminister Eskil Erlandsson omhuldar. Men att minska kärnkraften handlar, om man ska vara realistisk, om att öka utnyttjandet av andra energislag, vilket i dag betyder större utsläpp av växthusgaser. Och en omställning till ekologiskt jordbruk låter trevligt, men ger i praktiken mindre skördar och kräver mer mekanisk bearbetning och därmed mer diesel. Om man inte använder sig av genetiskt modifierade grödor förstås, vilket för miljörörelsen är som att svära i kyrkan. Om sådant skulle en miljöpolitisk diskussion kunna handla, och den skulle bli både avslöjande och intressant. Det är både väljarna och miljö - frågorna värda.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: