Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

UN stops climate projects

VN bevriest klimaatprojecten

Netherlands
Financieel Dagblad
26/08/2010
Alexander Weissink

De Verenigde Naties bevriezen de toekenning van emissierechten uit omstreden klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Nader onderzoek moet uitwijzen of ruim euro 5,5 mrd aan emissierechten voor broeikasgassen uit met name China en India in de toekomst geldig wordt bevonden.

Dat hebben leden van het VN-klimaatbureau tegenover deze krant bevestigd. De kans bestaat bovendien dat de 'certified emission reductions' niet langer zullen worden toegelaten tot het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Het gaat om een type klimaatprojecten waar de Nederlandse Staat en Nederlandse bedrijven veel in hebben geïnvesteerd. Naast het ministerie van Vrom zijn onder meer Rabobank, Fortis en Nuon betrokken bij projecten die op een dubieuze manier veel emissierechten genereren.

De projecten vallen onder de paraplu van het Clean Development Mechanism (CDM). Dat is een onderdeel van het Kyotoprotocol, waarmee westerse landen de uitstoot van broeikasgassen kunnen afkopen door in ontwikkelingslanden te investeren in vermindering van de gasuitstoot. Het VN-klimaatbureau is een onderzoek gestart naar fabrieken die emissierechten verdienen door het zogeheten superbroeikasgas HFC-23 af te vangen en te vernietigen. Dit is zo lucratief dat de fabrieken in China en India alleen daarom de productie van dit gas zo hoog mogelijk opkrikken.

Milieuorganisaties maken al lange tijd bezwaar tegen projecten met deze perverse prikkel. 'Dit is het grootste schandaal van het Kyotoprotocol', zegt Mark Roberts van de Britse Environmental Investigation Agency. 'Het drijft de spot met alle pogingen om klimaatverandering tegen te gaan.'

Het superbroeikasgas - een afvalproduct van de fabricage van koelstof voor bijvoorbeeld ijskasten - is ruim tienduizend keer schadelijker dan CO2. De verdenking is dat fabrieken en investeerders het meeste geld verdienen met de vernietiging van dit afvalproduct. Het vernietigen van het equivalent van een ton CO2 van dit HFC-gas kost slechts 17 eurocent, terwijl de marktprijs voor het daarmee verworven emissierecht liefst euro 12 bedraagt. Het verschil van circa euro 11,83 komt ten goede aan fabriekseigenaren, investeerders en 'gastlanden' China en India. De Nederlandse Staat verwacht voor 2012 in totaal 14 Mton aan 'certified emission reductions' uit de omstreden projecten geleverd te krijgen. Dat heeft nu een waarde van euro 168 mln. Het ministerie van Vrom wil niet zeggen voor welke prijs de emissierechten zijn verworven. Omdat Nederland al in een vroeg stadium deelnam, kon het ministerie tegen voordelige prijzen investeren.

Het besluit om voorlopig geen emissierechten toe te kennen, gaat in tegen de wensen van China en India. In het VN-klimaatbureau voltrekt zich volgens betrokkenen een grimmige machtsstrijd over deze kwestie. Binnen de Europese Unie is een discussie losgebarsten over de vraag of emissierechten van de twijfelachtige projecten nog wel mogen worden gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen af te kopen. Brussel overweegt de besmette emissierechten buiten het handelssysteem te plaatsen.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: