Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

A decisive day for panel on climate change

Ödesdag för klimatpanel Perspektiv IPCC

Sweden
Svenska Dagbladet
30/08/2010
Susanna Baltscheffsky är reporter

Idag kan bli en ödesdag för FN:s expertpanel om klimatförändringar, IPCC. En kommitté ledd av den holländske professorn i matematisk fysik, Robbert Dijk­graaf, ska presentera sin granskning av hur expert­panelen arbetar för att sammanställa rapporterna om den vetenskapliga grunden bakom klimatförändringarna.

Det var sent i vintras som IPCC:s trovärdighet fick sig en rejäl törn. En glaciärforskare upptäckte att det i en av IPCC-rapporterna från 2007 påstods att Himalayas glaciärer till stor del kommer att ha smält till år 2035. Det är fel. Det orsakade en smältvåg av kritik, och ifrågasättande av vad som mer kan vara fel i IPCC:s rapporter. Att IPCC-ordförande Rajendra Pachauri vägrade svara på journalisters frågor om glaciäruppgiften minskade inte irritationen.

Några andra fel upptäcktes och till slut insåg FN-chefen Ban Ki-Moon att situationen blev ohållbar. Robbert Dijkgraaf, ombads hålla i den oberoende granskningen av IPCC:s arbetsmetoder. Han har samlat en kommitté under Inter Academy Council, en sammanslutning av ett tjugotal av världens vetenskapsakademier.

Idag presenteras resultatet.

Samtidigt är IPCC i full färd med att organisera arbetet bakom sin hittills femte rapport om var klimatforskningen står. De fyra som hittills har publicerats har varit ett huvudargument för att världens regeringar måste hejda människans ständigt ökande koldioxidutsläpp.

Just nu står visserligen det internationella politiska klimatarbetet i något slags stand-by-läge, efter att klimatmötet i Köpenhamn avslöjade att världens viktigaste länder inte var redo att begränsa sina utsläpp genom ett klimatavtal.

Däremot har auktoriteten bakom IPCC:s skrifter stått pall, ända sedan den första rapportens försiktiga formuleringar om sambandet mellan utsläppen och klimatförändringarna 1990.

En gissning är kommittén kommer att kritisera IPCC för att till-låta underlag som inte har gått igenom den vetenskapliga granskning som föregår en publicering i vetenskapliga tidskrifter. Himalayarapporten var inte granskad, utan publicerad av Världsnaturfonden.

Sannolikt kommer kommittén också säga att IPCC:s huvudbudskap, att människans utsläpp redan har stor påverkan på klimatet, står på solid grund.

Men kritiken kan också bli hårdare, och då är IPCC illa ute, räknat i förtroendekapital.

Kommittén kommer däremot knappast att lämna någon rekommendation om vem som ska leda IPCC. Förmodligen behöver Rajendra Pachauri bytas ut för att expertpanelen ska kunna anses trovärdig igen. Men det blir en fråga för FN-chefen att avgöra.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: