Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Carlgren wants to Strengthen the Protection of Forests

Carlgren vill stärka skogsskydd

Sweden
Svenska Dagbladet
31/08/2010

Anslaget för att stärka den biologiska mångfalden kommer ­inte att sänkas om alliansen vinner valet. Det lovar miljö­minister Andreas Carlgren. Men det blir heller ingen höjning, däremot en ”omfördelning” så att mer skog kan skyddas.

Efter vårbudgeten kritiserades regeringen av både oppositionen och Svenska naturskyddsföreningen för att avisera sänkta anslag till biologisk mångfald. Men så kommer det inte att bli, enligt Andreas Carlgren.

–Nu när vi har haft vår budgetförhandling vill jag bara bekräfta att det inte blir någon nedskärning på anslaget för biologisk mångfald.

Totalt sett kommer anslaget till biologisk mångfald att uppgå till knappt 1,8 miljarder kronor, vilket är samma nivå som förra året. Men inom den ramen kommer 190 miljoner kronor mer att kunna användas till inköp av värdefull skog. Enligt Andreas Carlgren är det möjligt genom en genomgång av hur Naturvårdsverket ska använda de tilldelade medlen. Bland annat ska en satsning på naturrum göras med andra medel.

–Vi renodlar så att anslaget ska användas för inköp av värdefull mark. Den delen ökar från 580 till 770 miljoner kronor.
Anslaget till biologisk mångfald totalt blir 1,7 miljarder kronor.

–Vi gör bara budget för 2011 nu, men några nedskärningar efter det kommer inte att ske om det inte inträffar helt nya ekonomiska förutsättningar, lovar han.

Alliansen kommer också att ge mer pengar till hela miljöområdet som helhet, säger Carlgren, men säger inte nu vad det blir för konkreta satsningar.

Han påpekar också att den stora satsningen under mandatperioden är uppgörelse med statliga Sveaskog om att upplåta stora arealer skog, 100000 hektar som ersättningsskog till privata skogsägare som avsätter skogsmark till naturreservat eller liknande skydd.

Men den rödgröna oppositionen är inte imponerad av alliansens löfte.

–Det är konstigt att alliansregeringen försöker göra en nyhet av att anslaget för biologisk mångfald inte skärs ner när de inte ens klarar målen som riksdagen har satt upp, säger Anders Ygeman, Socialdemokraterna.

Alliansen når ännu inte upp till den nivå som de började skära ifrån när de tog över regeringsmakten, säger han.

–Från rödgrönt håll är vi beredda att höja anslagen med 500 miljoner per år. Med det hoppas vi nå miljömålen, men den utvecklingen måste vi följa noga.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: