Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Critics Panel on Climate Change to the UN

Klimatexperter kritiska mot FN

Sweden
Dagens Nyheter
31/08/2010
Clas Svahn

FN:s klimatpanel måste reformeras i grunden. Den är ”långsam och måste lyssna
mera till kritik”. Det slås fast av den oberoende kommitté av experter som granskat IPCC:s arbete.

Om man ska kunna lita på processen måste den vara transparent, sa kommitténs ordförande professor Harold T Shapiro när kritiken presenterades i FN på måndagen.
Kommittén tillsattes för att undersöka hur klimatpanelen arbetade och inte för att granska IPCC:s vetenskapliga resultat.

EN AV ORSAKERNA till att FN:s klimatpanel kom att undersökas var en felaktig rapport som publicerades 2007 där klimatpanelen slog fast att risken var ”mycket stor” att glaciärerna kring de högsta bergen i Himalayamassivet skulle vara borta 2035. Slutsatsen publicerades trots att fl era forskare påpekat att siffrorna inte stämde, skriver kommittén i sin rapport.

– Där lyssnade inte panelen nog mycket på dem som kritiserade slutsatserna, sa professor Shapiro under den direktsända presskonferensen.

De skulle ha tagit den kritiken på större allvar.

KRITIKEN MOT SLUTSATSEN att glaciären skulle vara borta år 2035 framfördes av två oberoende forskare som läst rapporten samt av en företrädare för Indiens regering som påpekade: ”Detta är en oerhört drastisk slutsats. Den borde innehålla referenser som stöder den, annars ska den tas bort.”

Men trots kritiken publicerades rapporten om glaciärerna utan ändringar av IPCC.

Kommittén slår fast att klimatpanelen nu måste ta större hänsyn till avvikande synpunkter från forskare som tagit del av resultaten.

Dessutom måste de forskare som publicerar sina resultat i IPCC:s rapporter tydligt markera om de använt uppgifter som inte genomgått en ordentlig vetenskaplig kontroll.

Kommittén menade samtidigt att IPCC har lärt sig av tidigare kritik och på det hela taget varit framgångsrik, men att fundamentala förändringar måste till.

Nästa rapport från IPCC om klimatet kommer att publiceras 2013.

KOMMITTÉNS RAPPORT välkomnades av IPCC:s ordförande Rajendra K Pachauri i en direktsändning från FN-högkvarteret i New York. Professor Pachauri hade då ännu inte läst rapporten utan gav bara allmänna kommentarer:

– Vetenskapen mår bra av och behöver en öppen och ärlig debatt, sa han.

Han tillade också att det inte råder någon tvekan om att klimatförändringarna är verkliga.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: