Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Chief UN climate under pressure to leave

FN-klimachef under pres for at gå af

Denmark
Berlingske Tidende
31/08/2010
Michael Bjerre

En ny undersøgelse opfordrer FNs klimapanel til at gennemføre »fundamentale« forandringer af arbejdsmetoder.

Chefen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, er kommet under fornyet pres for at gå af, efter en ny undersøgelse af FNs klimapanels arbejdsmetoder har set dagens lys.

FN bad tidligere på året en sammenslutning af videnskabelige selskaber og akademier fra en række lande, det såkaldte Inter Academy Council (IAC), om at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle gå klimapanelets arbejde efter i sømmene. Det skete efter, at panelets seneste rapport fra 2007 - Working Group II-rapporten - bl.a. var blevet kritiseret for at udelade oplysninger om andre årsager til global opvarmning end afbrænding af fossile brændstoffer, ligesom rapporten indeholdt udokumenterede oplysninger om afsmeltningen af gletsjere i Himalaya.

Inter Academy Council kom med sin rapport i går, og samtidig med at IAC ikke betvivler panelets overordnede konklusion om menneskeskabte klimaforandringer, kommer den med opfordringer til at gennemføre »fundamentale« forandringer af panelets arbejdsmetoder. Således anbefales det, at formanden maksimalt kan sidde i én periode - seks år - i stedet for som nu i to perioder for på den måde at sikre en »frisk tilgangsvinkel« for hver af FNs klimarapporter. I hver periode udkommer panelet med en ny rapport, og den næste rapport offentliggøres i 2014.

Rajendra Pachauri tog over som formand i 2002 og havde derfor ansvaret for den fjerde rapport om klimaforandringer fra 2007. I 2008 blev Rajendra Pachauri genvalgt for en ny seks års periode som formand, men hans rolle er siden blevet omstridt pga. kritikken af rapporten fra 2007.

Folkene bag den nye undersøgelse anbefaler også, at de formelle kvalifikationer hos seniorlederne i klimapanelet bør gennemgås nøje. »Ledende forfattere bør klart dokumentere at hele spektret af tankevækkende videnskabelige anskuelser har været overvejet,« hedder det i rapporten.

Krav om stærkt lederskab

Formanden for Inter Academy Council er den amerikanske økonomiprofessor Harold Shapiro, der tidligere har været rådgiver for de amerikanske præsidenter George W. Bush og Bill Clinton. Rapporten blev i går overdraget FNs generalsekretær, Ban Ki-moon. »At operere under offentlighedens mikroskop, sådan som FNs klimapanel gør, kræver et stærkt lederskab, fortsat og entusiastisk deltagelse af fremtrædende forskere, en evne til tilpasning, og en forpligtigelse til at være åben, hvis værdien af vurderingerne, som ovedrages til samfundet, skal bevares,« sagde Harold Shapiro.

Rajendra Pachauri har ingen planer om selv at trække sig som formand, lod han efterfølgende forstå.

»For øjeblikket arbejder jeg under et meget, meget klart mandat,« sagde Rajendra Pachauri. »Vi har lyttet til og lært af vores kritikere. Nu hvor undersøgelsen er blevet gennemført, mener jeg, at jeg har et ansvar for at implementere forandringerne.«

Tidligere formand for klimapanelet professor Robert Watson har i forbindelse med Himalaya-fejlene sagt, at det »fundamentale problem« er, at fundet af fejlene blev behandlet på en »fuldstændig oprørende måde« af panelet.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: