Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Climate Panel has gone too far

Norway
Aftenposten
31/08/2010
Lars Inge Staveland

Klimaforsker Pål Prestrud gir kritikerne delvis rett i at klimapanelet har vært for bastante om konsekvensene av global oppvarming.

Mandag ettermiddag kom evalueringsrapporten som kritiserte FNs klimapanel på en rekke punkter. Blant annet anbefaler evalueringen at kildekritikken bør skjerpes og konklusjonene underbygges bedre, heter det i rapporten.

I tillegg får panelet kritikk for å være for bastante når det gjelder konsekvensene av klimaendringer. Direktør for Senter for klimaforskning, Pål Prestrud, mener evalueringen inneholder gode anbefalinger.

Samtidig sier han seg enig i deler av kritikken mot panelet.

- Jeg kan være delvis enig i at man har gått for langt i å fastslå konsekvensene av klimaendringene. Det er større usikkerhet knyttet til dette enn det som klimapanelet har sagt, og på noen områder savnes det vitenskapelig belegg. Men dette er noe klimapanelet allerede har tatt tak i, sier Prestrud.

Han viser spesielt til panelets delrapport to fra 2007, om konsekvensene av klimaendringer. Hovedutfordringene ligger på organiseringen, mener han.

- Klimapanelet har vært mer en prosess enn en organisasjon. Sekretariatet har kun bestått av fem-seks personer. Vi trenger en helt annen organisasjon til å møte det som kommer av enda større oppmerksomhet, sier Prestrud.

Han er blant hovedforfatterne på klimapanelets neste rapport, som er ventet i 2013.

- Tilbakeslag for skeptikerne

Miljøvernminister Erik Solheim mener rapporten styrker klimapanelet.

- Dette er en veldig positiv rapport. Det grunnleggende i rapporten er at det er gjort en kjempegod jobb, sier Solheim til Aftenposten.no.

Rapporten er bestilt av FN etter at panelet ble beskyldt for flere feil. Blant annet har klimapanelet innrømt at opplysningene om at isbreene i Himalaya ville smelte innen 2035 var feil.

Solheim tolker evalueringsrapporten som en tillitserklæring til panelet.

- Det er en stor forskjell på de mange påstandene om bevisst juks, og at det man må ha bedre kvalitetssikring, sier Solheim.

- Det er et kraftig tilbakeslag for klimaskeptikerne, legger han til.

- Men klimapanelet vurderer metodene, og ikke de vitenskapelige konklusjonene i seg selv?

- Nei, men hele rapporten er en tillitserklæring til panelet, som også blir bedt om forbedre seg. Jeg kjenner ingen instans som ikke kan forbedre seg, sier Solheim.

- Bør bli klarere

Dermed er også troverdigheten styrket, mener Solheim.

- Troverdigheten er styrket ved at denne rapporten gir panelet en positiv vurdering, men også ved at det kommer forslag som vil styrke det enda mer, sier Solheim.

Han er imidlertid enig i at klimapanelet bør bli klarere på hvorfor kritikk mot panelet blir avvist eller tatt hensyn til.

- Det er noe av det som må bli bedre. Klimapanel bør bli bedre på å vise hvorfor kritikken skal avvises eller føre til forbedringer, sier Solheim.

I Fremskrittspartiet blir evalueringen av klimapanelets rapport tatt godt imot. Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen mener Solheim har presentert panelets konklusjoner som "gudegitte".

- Det har vært en oppfatning om at det er umoralsk å kritisere rapporten. Jeg håper at denne rapporten vil gjøre det mulig å kritisere, sier Solvik Olsen.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: