Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Poor or rich, everyone will be affected

Fattig som rik, alla drabbas

Sweden
Perspektiv
05/09/2010
Susanna Baltscheffsky

Extrema väder blir sannolikt allt vanligare med ett förändrat klimat. De kommer drabba fattig som rik, men mest fattig. En ljuspunkt vid de kaotiska klimatförhandlingarna i Köpenhamn, 2009, var att en fond för klimatanpassning kunde sjösättas.

I den lilla staden Kazese i Uganda livnär sig Dorothy Musoke på att odla majs och bönor. Hon konstaterar, precis som många andra småjordbrukare i fattiga delar av världen, att årstiderna har förändrats. Istället för en jämn regnperiod blir det torka och sedan kommer allt regn på en gång, säger hon.

Hon berättar sin historia för den ideella biståndsorganisationen Oxfam, som stödjer ett projekt för hur småodlare ska kunna hantera de förändrade regnmönstren. Dorothy Musoke såg hur hennes plantor och jord spolades bort i skyfallen.

Anpassningsåtgärden för hennes del gick ut på att gräva ett dike. Till det behövde hon en skottkärra och en spade.

Anpassning är ett signalord i de internationella klimatförhandlingarna. I ordet ryms hela det superladdade spänningsfältet mellan rika och fattiga länder. Nord har orsakat klimatförändringarna, Syd – inte minst de allra fattigaste – drabbas hårdast. Därför ska Nord betala en rejäl slant, så att även människorna i Syd har en chans att utvecklas trots att klimatet blir mer nyckfullt och extremt, lyder retoriken i de ändlösa diskussionerna om ett nytt klimatavtal.

Man må tvista om hur stor roll de stigande koldioxidhalterna i atmosfären spelar för de dramatiska översvämningarna i Pakistan eller sommarens bränder i Ryssland. Men den allmänna uppfattningen bland klimatforskare är att extrema väder blir vanligare om inte koldioxidutsläppen minskar.

Bangladesh, Pakistan, Kambodja, Vietnam, Etiopien och Senegal är några av alla de länder som måste hitta nya lösningar för att hantera översvämningar, både i akuta skeden men även långsiktigt.

Nästa gång hälften av tre månaders monsunregn faller under en vecka måste Pakistan ha en beredskap.

Och faktum är att här har förhandlingarna om ett nytt klimatavtal varit framgångsrika. Vid den kaotiska Köpenhamnskonferensen godkändes en klimatanpassningsfond där världens mest sårbara länder kan få pengar till åtgärder för att kunna hantera de förändrade vädermönstren. Förstärkta dammar, flytande skolor, broar, härdiga grödor eller helt enkelt skottkärror och spadar eller andra behov, kan finansieras av klimatfonden som är en mekanism under Kyotoprotokollet.

En svensk, Jan Cedergren, ledde första årets arbete då flera, svåra makt- och rättvisefrågor om fondens styrelse och representation beslutades. Nu har utvecklingsländerna majoritet i styrelsen och de har direkt tillgång till projektpengarna utan att behöva gå via Världsbanken. västerländska bolag behöver inte få projektkontrakt för att pengarna ska betalas ut.

Två procent av vinsterna från utsläppsrätterna under Kyotoprotokollet går till fonden, men mycket mer pengar behövs. Några hundra miljoner kronor har strömmat in från Spanien, Sverige och Tyskland.

Men behoven är enorma. Säg 50 miljarder dollar om året, och det är en lika god gissning som att säga 100 miljarder dollar.

Tragedin Pakistan ger en fingervisning om vilka pengar det handlar om. Och det är bara ett land som blixtbelyser vad klimatförhandlingarna handlar om.

Susanna Baltscheffsky
susanna.baltscheffsky@svd.se

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: