Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The economic crisis favors environmental protection

Emisja dwutlenku węgla w Unii Europejskiej spadła aż o 6,9 proc

Poland
Rzeczpospolita
11/09/2010
Magdalena Kozmana

Recesja bardzo mocno dotknęła w ubiegłym roku wszystkich sektorów gospodarczych Unii Europejskiej – ocenia Europejska Agencja Środowiska (EEA). Jej najnowsze szacunki mówią o spadku w ubiegłym roku emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 2008 rokiem o 6,9 proc. Jest to największy spadek, jaki miał miejsce we Wspólnocie – wynika z danych EEA.

Komisja Europejska może wykorzystać te dane, by jeszcze podwyższyć poprzeczkę państwom w tej kwestii do 2020 r. W pakiecie energetyczno-klimatycznym UE zobowiązała się do 2020 roku ograniczyć emisję szkodliwych dla klimatu gazów o 20 proc. w porównaniu z 1990 r. Na skutek kryzysu już teraz jest bliska jego wypełnienia, bo ograniczyła emisję dwutlenku węgla o 17,3 proc. – wskazuje EEA. – Mam nadzieję, że nowe dane pomogą w debacie precyzującej, jak szybko Unia Europejska może osiągnąć bardziej ambitne cele – skomentowała Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu.

Hedegaard jest zwolenniczką tezy, by redukcja emisji Co2 w Unii Europejskiej wyniosła 30 proc. do 2020 r. Komisja Europejska koszty wprowadzenia takiej polityki ocenia na 81 mld euro. Gdyby zostać przy redukcji o 20 proc., koszty dla gospodarek państw UE wyniosłyby 48 mld euro.

Polska protestuje przeciwko wprowadzeniu bardziej ambitnych celów w polityce klimatycznej. – Zaakceptowaliśmy z wieloma zastrzeżeniami redukcję emisji o 20 proc. 30 proc. – według naszych analiz – nie da się osiągnąć bez dodatkowych, znacznych nakładów finansowych. Dlatego powinniśmy się przed takim zadaniem bronić – ocenia prof. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska.

Jego zdaniem mamy małe szanse na przeciwstawienie się propozycji 30-proc. redukcji, którą oprócz Wielkiej Brytanii i państw skandynawskich popiera Francja. UE będzie prawdopodobnie chciała już na grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w meksykańskim Cancun (COP16) pochwalić się wprowadzeniem ambitniejszej polityki. – Polska powinna poprzeć cel 30-proc. redukcji emisji, bo rok później w imieniu państw UE będzie prowadziła negocjacje na COP17 – uważa Julia Michalak z Greenpeace.

Ubiegłoroczny spadek emisji dwutlenku węgla jest wynikiem ograniczenia o 5,5 proc. spalania paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla, którego zużyto o prawie 13 proc. mniej w porównaniu z 2008 r. W 2009 r. o ponad 8 proc. wzrosła produkcja zielonej energii. Eksperci oceniają, że wyjście z recesji będzie wiązało się prawdopodobnie ze wzrostem emisji przemysłowych. Według oceny EEA może to nastąpić już w tym roku.

EEA podkreśla w swoim raporcie, że w wyniku recesji stare kraje członkowskie Unii (”15”) spełniły cele protokołu z Kyoto postawione na 2012 r. Zredukowały emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z 1990 r. o ponad 12 proc., podczas gdy protokół zobowiązywał je do redukcji o 8 proc.

Kyoto bez amerykanów

Protokół z Kyoto przyjęty w 1997 r. przez 126 państw obliguje najbogatsze kraje świata, by w latach 2008 – 2012 ograniczyły emisję zanieczyszczeń, wpływających na ocieplenie klimatu, wobec stanu z 1990 r. Unia Europejska ma dokonać redukcji o 8 proc. Polska spełniła wzynaczone jej zadanie i sprzedaje „nadwyżkę” praw do emisji gazów m.in. Irlandii. Przyłączenia się do protokołu z Kyoto odmawiają USA, co blokuje porozumienie.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: