Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Climate and hydropower

Klima og vannkraft

Norway
Aftenpopsten
20/09/2010
Hans Erik Horn, kst. adm. Direktør

For noen uker siden meldte Aftenposten at «klimaendringer gir norsk kraftoverskudd». Avisen viste til rapporten «Effekten av klimaendringer på det norske energisystemet», utarbeidet av Institutt for Energiteknikk (IFE).

Reportasjen ga et inntrykk av at det ikke er behov for mer kraftutbygging i Norge. Men det er ikke det IFE-rapporten sier. Tvert om forutsetter IFE at forbruket vil øke fra dagens 125 TWh til rundt 170 TWh i 2050 fordi vi må erstatte fossil energi med elektrisitet for å nå klimamålene. I rapporten dekkes det økte elbehovet med mer vannkraft og vindkraft.

Rapporten viser at klimaendringene vil føre til at produksjonen i vannkraftsystemet kan bli opptil 16 TWh høyere enn den ellers ville vært – men dette er altså først etter at man har lagt inn en solid kapasitetsøkning. Uten denne kapasitetsutvidelsen ville klimaendringene føre til en vesentlig mindre produksjonsøkning på vannkraftsiden.

Det som derimot er klart er at klimaendringene vil føre til at vi får mer fornybar kraft ut av hvert nye utbyggingsprosjekt.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: