Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The revolution is made with a running ahead

Man laver revolution ved at nogle løber foran

Denmark
Information
21/09/2010
Jørgen Steen Nielsen

Klimaforhandlingernes nedtur har blot øget presset på de enkelte lande for at handle, siger Klimakommissionens formand, Katherine Richardson. Tirsdag præsenteres kommissionens rapport, der viser, at Danmark kan være ude af den fossile æra senest i 2050. Starten på en revolution, kalder hun det

Når FN’s klimaforhandlingsapparat ikke har magtet at nå frem til en ny global klimaaftale og måske aldrig gør det, hænger det sammen med, at apparatet ikke fra starten blev skabt til at håndtere et emne, der har udviklet sig til et sprængfarligt sikkerhedspolitisk og økonomisk problemkompleks på den globale scene. I 1992, da FN’s Klimakonvention blev vedtaget, blev klimaforandringerne anskuet som ét miljøproblem blandt andre, og det blev forhandlingssystemet med dets faglige arbejdsgrupper indrettet på. Systemet har arbejdet langsomt, og det var ude af stand til at håndtere de storpolitiske spændinger, der blev så tydelige under COP15, klimatopmødet i København sidste år.

Det siger Katherine Richardson, prodekan og professor i biologi på Københavns Universitet (KU) samt formand for den regeringsnedsatte Klimakommission.

Kommissionen barsler på tirsdag med sin længe ventede rapport til regeringen om, hvordan Danmark kan bevæge sig ud af den fossile æra. Den gode nyhed fra Kommissionen vil være, at Danmark kan have forladt den fossile æra i 2050. Måske endda før, hvis politikerne vil.

»Jeg var dybt skuffet over, at der ikke kom en global klimaaftale i København,« siger Katherine Richardson, der sidste forår var vært på KU’s vegne for en stor videnskabelig klimakonference, der med verdens ledende eksperter skulle hjælpe politikerne til at forstå problemets alvor.

»Jeg synes, man skal arbejde videre i FN-systemet, men det at vi ikke har fået den globale aftale betyder blot, at presset på de enkelte lande for at handle er vokset. Havde vi fået aftalen, ville mange måske have lænet sig tilbage og sagt: ‘Ja, det var jo ikke helt godt nok, men lad os nu puste ud og se tiden an’. Eftersom vi ikke fik aftalen, er presset på aktørerne så stort som nogensinde.«

Lossepladsen

Richardson mener, at klimatruslen varsler »den største udfordring for menneskeheden i det 21. århundrede.«

»Klimaspørgsmålet er ét ressourceproblem blandt flere. Vi har i atmosfæren en ressource, en ‘losseplads’ til vore affaldsstoffer i form af drivhusgasser, og vi ved, hvor begrænset den losseplads i virkeligheden er, hvis vi vil bremse temperaturstigningen ved højst to grader. Vi ved også, at halvdelen af lossepladsen allerede er fyldt op. Og hvem, der har brugt den første halvdel. Så den aktuelle diskussion handler reelt om, hvordan vi deler rettighederne til den sidste havdel af denne atmosfæriske ressource blandt de mange mennesker på Jorden - i 2050 omkring ni milliarder mennesker.«

»Men klimadiskussionen er kun toppen af isbjerget. De samme udfodringer rejser sig om adgangen til vand, til mad, til fossile energikilder.«

Katherine Richardson tøver ikke med at sige, at de globale udfordringer kalder på en revolution.

»Men man laver ikke revolution ved at sidde i rundkreds og bevæge sig frem i den takt, som den langsomste er villig til,« siger hun med henvisning til COP-møderne i FN-regi.

»Man laver revolution ved at nogle løber foran - lande, virksomheder, enkeltpersoner. Og vindere bliver dem, der i tide kan se, hvad fremtiden bringer og stiller sig klar til at håndtere disse udfordringer.«

Klimakommissionen vil gerne gøre Danmark klar til at løbe forrest i revolutionen.

Afhængigheden

»Den helt store overraskelse for folk vil sikkert være, at vores rapport ikke handler ret meget om klima. Kun omkring 10 pct. af vore anbefalinger berører klimaproblematikken direkte,« siger kommissionsformanden.

Rapporten handler i afgørende grad om forsyningssikkerhed.

»Omkring 80 pct. af drivhusgasudledningerne i Danmark er CO2 fra afbænding af fossile brændsler, så de står i centrum. Vi ved om de fossile brændsler, at det er en knap ressource, at priserne vil stige, og at afhængigheden vil udløse politiske konflikter. I dag importerer Europa 80 pct. af sin olie, om 20 år vil det være 90 pct. Det er OPEC, der bestemmer, hvor meget olie, der er i ledningerne, og hvad den koster.«

»Så hvis vi alene af disse grunde prøver at gøre os klar til den dag, hvor de fossile brændsler ikke er tilgængelige, så vil det i sig selv løse en meget stor del af klimaproblematikken. Derfor har vi stærkt fokus på perspektivet med energiforsyningssikkerhed.«

På baggrund af klimanedturen efter COP15 handler det ifølge Katherine Richardson også om, at hvis man finder én dør lukket, så må man finde en anden, der er åben og leder samme sted hen.

»Enhver kan forstå, at det ikke holder, at vi på ét år afbrænder, hvad det har taget naturen en million år at opbygge. Så lad os også af den baggrund forfølge dagsordenen med at gøre os fri af fossile brændstoffer.«

Klimakommissionens fomand vil ikke røbe, hvad der står i rapporten, der skal danne grundlag for regeringens egen køreplan for vejen ud af den fossile æra.

»Men vi har arbejdet med modeller, der svarer på spørgsmålet: Kan vi gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050? Det viser sig, at det kan vi godt. Og så har vi sagt: Kan man også gøre det før? Det har vi undersøgt, men vi kommer ikke med en anbefaling af, hvornår det skal være - det er en politisk beslutning,« siger hun.

Katherine Richardson siger, at den såkaldte CCS-teknologi - Carbon capture and storage - hvor man fastholder et kulforbrug på kraftværkerne, men renser røgen for CO2, ikke er nævnt i Klimakommissionens kommissorium. Derfor er det heller ikke en teknik, man i rapportens scenarier har gjort sig afhængig af for at nå målet.

»I forhold til afhængighedsproblematikken er CCS jo symptombehandling, ikke årsagsbehandling,« siger Richardson.

Når rapporten præsenteres på tirsdag vil det fremgå, at det handler om at komme hurtigt i gang.

»Hvis man ønsker at nå målet i 2050, så kan man ikke vente ret længe med at komme i gang - især ikke, hvis det skal gøres så samfundsøkonomisk som muligt.«

Meget i gang allerede

Da arbejdet i Klimakommissionen startede for to et halvt år siden, og Katherine Richardson holdt sine første foredrag om emnet, skulle hun tage en dyb indånding, før hun sagde til folk, at Danmark skal holde op med at bruge kul, olie og gas.

»Man skulle passe på ikke at blive betragtet som fantast. Sådan er det ikke mere. Ingen siger længere, at det er ude i hampen med et samfund, der ikke bruger fossil energi. I dag diskuterer folk, hvordan og hvornår. Jeg er faktisk i processen blevet dybt overrasket over, hvor meget der allerede er gang i i Danmark. Kommissionen har holdt møder med erhvervsorganisationer, virksomheder, ngo’er, skoleelever og kommuner - der er virkelig nogle ildsjæle derude, som vil det her. Folk har fattet, at der er ved at ske noget stort, og de vil gerne forstå det og deltage i det.«

Men der er også ting, vi ikke har forstået godt nok.

»Jeg har mødt erhvervsledere, der kommer hjem kridhvide i ansigterne over at have oplevet, hvor meget fart Kina har på med den grønne teknologi og omstilling. Mange har et billede af, at Europa er længst fremme, og at Danmark er klassens duks. Den position opnåede vi, da der ikke var nogen konkurrence. Nu er der i den grad konkurrence om at komme først med grønne løsninger, og vi skal ikke regne med at bevare vores position uden videre. I dag kommer konkurrencen ikke fra USA, den kommer fra Kina.«

Danmark er dog så vidt vides forrest på ét felt: Vi er det første land i verden, hvor regeringen har bedt en kommission af fagfolk beskrive en køreplan for vejen ud af den fossile æra, og hvor samme regering har lovet efterfølgende at fastlægge sin egen køreplan.

»Vi har faktisk arbejdet med at finde modeller så robuste, at andre også kan bruge dem. Så hvis man går i gang med det her, er der forhåbentlig en ny viden om grønne løsninger, som Danmark kan dele med andre,« siger Katherine Richardson.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: