Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Impact of CO2 in the air, poisoning the climate talks

Luftslag om CO2 lægger gift for klimaforhandlinger

Denmark
Information
24/09/2010
Jørgen Steen Nielsen

USA, Canada og store u-lande vil ikke acceptere EU's forsøg på at gå i spidsen omkring luftfartens klimapåvirkning via EU's CO2-kvotesystem. Men de, som intet gør, kan da ikke blokere andres handling, siger Connie Hedegaard

En alliance mellem USA, Canada og COP16-værtslandet Mexico, bakket op af Kina, Indien, Brasilien og Rusland, frygtes på tirsdag at ville spænde ben for EU’s og klimakommissær Connie Hedegaards plan om at inddrage flytrafikken til og fra Europa i EU’s CO2-kvotesystem. Samtidig har en række amerikanske flyselskaber anlagt sag mod EU for at få den forestående flyordning kendt ulovlig.

Benspændet kan komme i opløbet til COP16-klimamødet i Cancun, Mexico, til december og risikerer dermed yderligere at forværre atmosfæren i de i forvejen anstrengte forhandlinger om den globale klimaindsats.

I EU-Kommissionen er der fortørnelse over, at lande, der har kaldt på mere EU-lederskab i klimapolitikken, nu tilsyneladende forsøger at bremse EU’s initiativ for at gå foran, når det gælder luftfartens CO2-udledninger.

»Det kan ikke være sådan, at en masse lande, der ikke selv foretager sig noget, mener, de kan blokere for, at EU rent faktisk forsøger at handle ved at inddrage fly i kvotesystemet,« siger Connie Hedegaard, der p.t. opholder sig i FN-hovedkvarteret i New York.

Sag mod EU

Den internationale flytrafik er hastigt voksende og stærkt CO2-belastende. I de seneste 15 år er flytrafikkens andel af den samlede transportsektors CO2-udledninger 10-doblet, og der forudses en fortsat vækst i flyrejserne på fire-fem pct. årligt frem til 2025.

Helt tilbage ved Kyoto-protokollens vedtagelse i 1998 blev FN’s internationale luftfartsorganisation, ICAO, anmodet om at fastsætte mål for reduktion af sektorens klimabelastning. De 190 medlemslande har imidlertid ikke kunnet enes, og derfor besluttede EU i 2008 selv at tage affære. Man vedtog, at fly, der rejser i, til eller fra Europa, fra 1. januar 2012 skal reguleres via det eksisterende kvotehandelssystem i EU. Det indebærer, at flyselskaberne skal deles med industrivirksomheder og energisektoren om de CO2-kvoter, som EU vælger at stille til rådighed, og som gradvist vil blive færre i bestræbelsen på at tvinge CO2-udledningerne ned.

Med den aktuelle rigelighed af kvoter vil den miljømæssige effekt af at regulere flytrafikken være temmelig begrænset, men for de internationale flyselskaber, der er pressede af økonomisk krise og hård konkurrence, udgør enhver ekstra omkostning i form af CO2-kvotekøb et problem.

Flyselskaberne vil ganske vist få de fleste EU-kvoter gratis, men alligevel vurderer den globale brancheorganisation IATA, at ordningen vil koste flybranchen - eller passagererne - omkring tre mia. dollar årligt.

Det er derfor, de amerikanske flyselskabers organisation, Air Transport Association (ATA), har anlagt sag ved EF-Domstolen for at få inddragelsen af flysektoren i EU’s kvotesystem kendt ulovlig.

»Den ensidige udvidelse af EU’s kvotehandelssystem til international luftfart er i modstrid med international lov, både som en aktivitet uden for (EU’s) territorium og som en upassende skat,« sagde ATA’s vicepræsident, Nancy Young, da sagen blev antaget af domstolen.

Luftfartsindustrien appellerer om en global klima-aftale for sektoren frem for regionale ordninger, vel vidende at global enighed hidtil har været uopnåelig.

Ballade i Montreal

På tirsdag mødes ICAO’s medlemslande i Montreal til en uges fortsatte forhandlinger om en aftale for international luftfart, og det er her, en række lande har planer om at sabotere EU’s politik.

USA, Canada og Mexico har således slået sig sammen om et forslag om, at »lande, der søger at indføre et kvotehandelssystem, som gælder for andre landes flyselskaber«, kun kan gøre dette på basis af ‘mutual agreement’, dvs. gensidig enighed.

Forslaget har fået opbakning fra bl.a. Rusland og de tre store vækstøkonomier Kina, Indien og Brasilien, og det vil udgøre et stærkt pres på EU for i det mindste at udskyde ordningens start til engang efter 2012.

EU opfatter det på sin side som urimelig konkurrenceforvridning, hvis f.eks. amerikanske selskaber, der flyver på Europa, kan gå fri af kvoteordningen, blot USA støtter dem, alt mens europæiske selskaber må arbejde under EU-ordningen. Sikkert er det, at europæiske flyselskaber i en sådan situation vil bekæmpe ordningen endnu hårdere, end de hidtil har gjort.

»EU’s lovgivning på dette område er et resultat af, at vi ikke kan vente i det uendelige på international handling i forhold til luftfartens klimapåvirkning. ICAO har haft chancer for at løse det her i mange år,« påpeger Connie Hedegaard.

Julie Oettinger, talsmand for den amerikanske regering, siger til New York Times, at USA går efter »et mere ambitiøst globalt mål« om CO2-neutral vækst i flytrafikken fra 2020, nogenlunde i pagt med den internationale luftfartsindustris eget udspil.

Langt fra aftale

Resultatet af klimaforhandlingerne på ICAO’s møde i Montreal skal videresendes til COP16 i december. Connie Hedegaard håber, at EU’s initiativ frem for at blive saboteret kan virke som et pres, der kan få ICAO til at samles om fælles globale klimamål for luftfarten.

»Det er jo svært at forklare mennesker, hvorfor en sektor som flytrafik skal blive ved med at være undtaget fra klimaregulering,« siger klimakommissæren.

Iagttagere tror imidlertid ikke meget på, at ICAO’s 190 medlemslande kan nå til den enighed, som har været fraværende siden 1998. Ifølge Informations oplysninger er det ikke lykkedes landene i ICAO’s styrende råd på deres formøder at blive enige om et udkast til en resolution, der kan forelægges alle nationer i næste uge. De 190 lande må i stedet nøjes med et ‘arbejdspapir’ fra formanden som afsæt for forhandlingerne.

»Vi ser gerne en global aftale. Jeg tror alle ved, at det ikke er særlig sandsynligt,« siger ATA’s Nancy Young.

John Byerly fra det amerikanske udenrigsministerium siger til web-magasinet Flight International, at endnu et globalt møde uden enighed om klimaregler for luftfarten vil indebære »absolut kaos«.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: