Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

With bated breath (... is expected to report today at Century 10)

Med tilbageholdt åndedræt (... afventes århundredets rapport i dag klokken 10)

Denmark
Information
27/09/2010
Ejvind Larsen

»Enhver kan forstå, at det ikke holder, at vi på ét år afbrænder, hvad det har taget naturen en million år at opbygge,« sagde for nylig (22/09/10) her i bladet Katherine Richardson, professor i biologi og prodekan ved Københavns Universitet samt formand for den regeringsnedsatte Klimakommission. Der barsler med sin rapport i dag, tirsdag den 28. september 2010 klokken 10 e.Kr. Og dagen efter at dette skrives. Med tilbageholdt åndedræt.

For det er jo af denne rapport, det vil og skal fremgå, hvordan menneskeheden til en begyndelse især den del af den, som udgøres af såvel gammeldanskere som nydanskere plus asylmodtagere skal klare den største udfordring, som denne menneskehed (og dermed også danskhed) ifølge ganske mange naturvidenskabsfolk, et par FN-generalsekretærer, en grov hoben statsledere plus tusindvis af økologer nogen sinde har stået overfor i hele sin for menneskehedens vedkommende mindst 35.000 årige historie.

Med tilbageholdt åndedræt afventer derfor ethvert forstående medlem af det danske folk her i mandagens skrivende, skælvende stund morgendagens offentliggørelse af Katherine Richardsons rapport.

Begge store tv-stationer vil følge begivenheden fra årle morgenstund med uophørlige ekstraudsendelser, statsministeren har indkaldt til pressekonference klokken 11, Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal klokken 12, firmaet Søren & Langballe klokken 10 samtidig med klima-missionen, som firmaet kalder den.

Alle aviser har forberedt særtillæg.

Alle forlag nye publikationer eller optryk af gamle.

Alle politiske kande- støbere, undskyld: analytikere, diskuterer for og imod udskrivelse af valg.

Alle forstå-sig-påere fra åndslivets forskelligste discipliner står i kø for at referere relevante afsnit fra og med Bibelen til og med Alt for Damerne.

Alle naturvidenskabsmænd og -kvinder er forberedte. Alle teknologer og teknikere er allerede i gang …

Alle økonomer ruster sig.

For siger Richardson ikke i bemeldte interview, at nok varsler klimatruslen »den største udfordring for menneskeheden i det 21. århundrede«, men i virkeligheden er klimaspørgsmålet kun »ét ressourceproblem blandt flere«?

Jo, det siger regeringens tillidskvinde netop. Og fortsætter:

»Vi har i atmosfæren en ressource, en losseplads til vore affaldsstoffer i form af drivhusgasser, og vi véd, hvor begrænset den losseplads i virkeligheden er, hvis vi vil bremse temperaturstigningen ved højst to grader. Vi véd også, at halvdelen af lossepladsen allerede er fyldt op.«

Langtfra nok

Men ikke nok med det. Vi véd jo udmærket godt »hvem, der har brugt denne første halvdel,« påpeger formanden. Nemlig vores, den rige, frie, vestlige, industrialiserede og post-industrialiserede, moderne og post-moderne, udviklede sjettedel af menneskeheden

»Så den aktuelle diskussion handler reelt om, hvordan vi deler rettighederne til den sidste halvdel af denne atmosfæriske ressource blandt de mange mennesker på Jorden i 2050 omkring ni milliarder mennesker.«

Dog, dette er langtfra nok. Biologiprofessoren tilføjer det måske mest afgørende:

»Men klimadiskussionen er kun toppen af isbjerget. De samme udfordringer rejser sig om adgangen til vand, til mad, til fossile energikilder.«

Ja, hun tøver ikke med at sige, at de globale udfordringer derfor kalder på ikke mindre end en revolution.

Og skønt Katherine Richardson bestemt ikke skal hænges ud som nogen rød lejesvend fra 1968s skrækkelige tider, citeres hun, den borgerlige regerings egen udpegede kommissionsformand, dog for følgende:

»Men man laver ikke revolution ved at sidde i rundkreds og bevæge sig frem i den takt, som den langsomste er villig til.«

Det siger hun med henvisning til de såkaldte COP-møder i FN-regi. Hvoraf det 15., der udspilledes i København for trekvart år siden, er det hidtil mest berygtede af slagsen. Fordi der til dette havde været knyttet de største forventninger, og der af dette kom de mindste resultater.

»Man laver revolution ved, at nogle løber foran lande, virksomheder, enkeltpersoner. Og vindere bliver dem, der i tide kan se, hvad fremtiden bringer og stiller sig klar til at håndtere disse udfordringer.«

Siger den ikke-røde lejesvend.

Så nu er det næsten ikke til at holde vejret længere.

Mange læsere, formentlig hovedparten af dem, kender i morgen, når dette læses i Informations papirudgave, allerede rapporten. Som de jo fra den årle morgenstund i åndeløs spænding har fulgt alle de hæsblæsende elektroniske mediers offentliggørelse af og diskuteret alle de hæse politikeres og kandestøberes, undskyld: analytikeres, kommentarer til.

Rapporten.

Rapporten, der vil og må skabe revolution.

Den revolution, som Katherine Richardson har helt ret i, må og skal til for at redde naturen. Til fortsat at kunne nære levende væsener over bacille-, bakterie- og amøbestadierne.

For naturen som sådan er naturligvis ikke truet.

Alene menneskeartens eget naturgrundlag er truet. Af artens mest rige, frie, industrialiserede og post- industrialiserede, moderne og post-moderne, udviklede sjettedel

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: