Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

The electricity should drive the future of Denmark

El skal drive fremtidens Danmark

Denmark
Berlingske Tidende
28/09/2010
Lars Henrik Aagaard¨

Regeringens Klimakommission fremlægger over 40 konkrete anbefalinger til at gøre Danmark uafhængigt af olie, kul og gas.

Op mod 70 pct. af al den energi, som danskerne forbruger i 2050, skal komme fra el. I dag er tallet 20 pct.

Det fremgår af den længede ventede rapport fra Regeringens Klimakommssion, som netop er fremlagt på kommissionens hjemmeside.

Klimakommssionen har i sin næsten 100 sider lange rapport over 40 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark gør sig uafhængigt af kul, olie og gas frem mod 2050.

Blandt de helt centrale anbefalinger er at give borgere og virksomheder en klar økonomisk interesse i at understøtte omlægningen.

Her er rapportens mest centrale anbefalinger:

* Vi vil bruge energien meget mere effektivt, så vi blandt andet kan varme huse op med halvt så meget energi som i dag og køre længere på den samme mængde energi.
* El bliver omdrejningspunktet for energisystemet. 40-70 pct. af energiforbruget skal dækkes af el, mod 20 pct. i dag.
* Havvindmøller bliver centrale. Der skal opstilles mange flere møller, og møllerne skal dække op til halvdelen af Danmarks energiforbrug.
* Energisystemet skal være intelligent. Med de mange vindmøller er det nødvendigt, at vi forbruger el mere fleksibelt end i dag. Intelligente elmålere, tidsstyret opladning af elbiler og varmepumper i kombination med varmelagre er blot nogle af de teknologier, der skal til for at vi kan udnytte vinden, når den blæser. Vi skal også udbygge vores elforbindelser til udlandet, så vi kan eksportere og importere mere el, når der er rigelig og for lidt vind.
* Biomasse kommer til at spille en vigtig rolle, ikke mindst i transportsektoren og som backup for vindmøllerne.
* Vi skal varme vores huse op med eldrevne varmepumper, hvor vindmøllerne leverer energien og med fjernvarme. Biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper skal tilsammen levere energien til fjernvarmen.
* Biler skal i fremtiden køre på forskellige kombinationer af batterier og biobrændstoffer

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: