Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Agreement on aviation CO2 out of reach

CO2-deal luchtvaart buiten beeld

Netherlands
Financieel Dagblad
28/09/2010
Han Dirk Hekking

EU blijft alleen staan bij top over internationale broeikasgasreductie

De kansen op een spoedig mondiaal akkoord over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas (CO2) door de luchtvaart zijn uiterst gering. Een cruciale vergadering van de VN-organisatie voor burgerluchtvaart Icao, die vandaag in Montreal begint, is tot mislukken gedoemd.

Uit de vergaderstukken van de bijeenkomst blijkt dat de standpunten van de partijen nog mijlenver uit elkaar liggen. De Europese Unie staat alleen in haar wens om concrete reductiedoelen voor de korte termijn vast te leggen.

'Helaas ziet het er niet naar uit dat we in Montreal een zinvol akkoord bereiken', waarschuwde eurocommissaris van klimaat Connie Hedegaard kortgeleden. De EU wil in Montreal afspreken dat de uitstoot van de luchtvaart in 2020 10% onder het niveau van 2005 ligt.

De uitstoot van de luchtvaart groeit sneller dan van enige andere sector, stelt Hedegaard. Zelfs als vliegtuigen bij hun brandstofverbruik een efficiencywinst van 2% per jaar bereiken, dan ligt de CO2-emissie van de burgerluchtvaart in 2020 nog altijd 75% boven het niveau van 2005, zegt ze. 'In 2050 zal dat bij ongewijzigd beleid tussen de 300% en 600% zijn. Deze ramingen maken duidelijk dat het onverantwoord is niets te doen.'

De EU-lidstaten besloten eerder dat luchtvaartconcerns vanaf 2012 moeten meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Daarbij moeten de bedrijven rechten gaan inleveren voor hun CO2-uitstoot bij elke vlucht die in de EU vertrekt of aankomt; ook niet-Europese carriers moeten dus meedoen. Tot 2020 krijgen bedrijven 85% van die rechten gratis, de rest moeten ze kopen. Het idee is dat gebruik van CO2-rechten dwingt tot minder brandstofverbruik.

De EU zou graag willen dat andere landen ook aan de emissiehandel gaan. Maar de VS, Mexico en Canada herhalen in de stukken voor Montreal hun stelling dat de EU deelname aan het ETS niet eenzijdig aan anderen kan opleggen.

Ook China is kritisch. CO2-handel kan een positieve rol spelen bij reductie van broeikasgasuitstoot, stelt Peking. Maar zolang niet duidelijk is wat die handel voor effect heeft op de burgerluchtvaart in ontwikkelingslanden, moet de Icao die niet doorvoeren, stelt Peking.

Gezien de posities van de Icao-landen is luchtvaartspecialist Bill Hemmings van milieuorganisatie Transport& Environment somber over Montreal. 'De Icao heeft altijd erg traag bewogen. Veel landen vinden dat prima. Er is nu een voorstel om in 2020 de emissiegroei op 0 te zetten. Dat is niet in lijn met de geest van het Kyoto-protocol voor CO2-reductie.'

Ook suggereert Icao een standaard vast te leggen die betekent dat vliegtuigen vanaf 2021 tot 2050 jaarlijks 2% minder brandstof verbruiken. Hemmings: 'Daarvoor zal nog zeker drie jaar overleg nodig zijn.' De luchtvaart zelf belooft tot 2020 1,5% per jaar zuiniger met brandstof om te springen, en vanaf 2020 de uitstoot niet meer te laten toenemen. In 2050 moet die op 50% van die in 2005 liggen.

Mislukking in Montreal werpt een schaduw over de klimaattop in Cancún later dit jaar, en verhoogt de druk op het EU-luchtvaartbeleid. 'Het is niet fair als alleen Europese maatschappijen voor CO2-uitstoot gaan betalen', stelt Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA). Zij maakt zich zorgen dat de EU onder druk buitenlandse bedrijven vrijstelt. 'De regels moeten gelden voor alle vluchten van en naar Europese bestemmingen. Dat is het minimum.'

Bij het uitblijven van resultaat, is een roep om compensatie uit de luchtvaart denkbaar, zo schatten waarnemers in. Maar hulp is onzin, vindt Bill Hemmings van T&E. Op kerosine en tickets zit in de meeste landen geen belasting, zegt hij. 'Emissiehandel betekent voor de Europese luchtvaart een zeer milde vorm van belasting, die neerkomt op één cent per liter.' Hij gaat daarbij uit van een prijs van een emissierecht van euro 20 per ton CO2. Dat laatste bedrag ligt nu lager, zodat de genoemde cent aan de hoge kant is, aldus Hemmings.

Milieubeweging EU uit kritiek op werkwijze van VN-organisatie voor luchtvaart bij aanpak broeikasgas.

Het per 2012 voorziene emissiehandelssysteem voor de Europese luchtvaart (ETS) belast het vliegverkeer zeer mild, met circa één cent per liter kerosine.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: