Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Do you abandon climate change goals completely?

Klimatmål överges för gott?

Sweden
Dagens Nyheter
03/10/2010

Är det dags att överge de högt ställda klimatmålen? Den frågan ställs nu inför FN:s klimattoppmöte i Cancun i Mexiko i december. Många anser att det är dags att inse fakta: världens länder accepterar inte stora uppoffringar.

Den kommande veckan möts länderna i ett sista möte inför Mexiko. Det hålls ironiskt nog i Tianjin i Kina, det land som släpper ut mer koldioxid än något annat.

Förhoppningarna är inte stora. Ända sedan det fiaskobetonade toppmötet i Köpenhamn i vintras har klimatfrågan förefallit död, och det man hade väntat sig i Köpenhamn – ett nytt bindande klimatavtal – blir inte verklighet i Mexiko heller.

Kanske kan man komma överens nästa år, 2011. Frågan är bara vad det i så fall blir för avtal.

EU är ensamt i den rika världen om att ha presenterat åtgärder som kan sänka utsläppen av växthusgaser med 25-40 procent till 2020 jämfört med 1990 — den nivå som FN:s klimatpanel anser är nödvändig för att undvika temperaturhöjningar på över två grader Celsius i framtiden.

De andra industriländernas löften är mycket mer blygsamma. USA vill inte gå med på mer än 17 procent, räknat från 2005, inte 1990. Och jättarna bland utvecklingsländerna, med Kina i spetsen, är i princip ovilliga att minska sina utsläpp alls.

Allas löften finns nedtecknade i slutdokumentet från Köpenhamn, The Copenhagen Accord. Slås de samman blir den totala utsläppsminskningen 13-18 procent, långt under IPCC:s ribba.

Men otillräckligt eller ej, detta är vad som erbjuds. Ingenting talar för att USA eller Kina kommer med bättre siffror. Vill man ha ett avtal är det sannolikt de här siffrorna man måste acceptera.

Den insikten har fått många att bita i det sura äpplet. Yvo de Boer, den förre chefen för FN:s klimatsekretariat, anser att sifferdebatten borde avslutas.

– Det här vad vi har. Det är vad vi måste arbeta med till 2020, sade han nyligen.

Liksom andra bedömare vill han att löftena i Copenhagen Accord formaliseras. Sedan får man, "bit för bit" sätta ihop en överenskommelse som alla kan acceptera.

– Problemet är att de utfästelser som gjorts inte räcker. Men det kan vara så att det inte finns något bättre, säger Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare.

Roland Johansson/TT

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: