Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

UN needs a new formula for climate change

FN behöver ny klimatformel

Sweden
Svenska Dagbladet
04/10/2010
Susanna Baltscheffsky är miljöreporter. susanna.baltscheffsky@svd.se

FN famlar efter ny strategi för att ro någon typ av klimatavtal i land. Smarta avtalslösningar i all ära – men i slutänden avgörs det hela om de mäktigaste länderna är redo att skriva på ett bindande avtal som tvingar dem att minska utsläppen.

För ett år sen fick de internationella klimatförhandlingarna maximal toppolitisk uppmärksamhet. FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon besökte EU:s ord- förandeland Sverige, USA:s president Barack Obama fick besök av Fredrik Reinfeldt och EU:s ord- förande Barosso. Obama åkte i sin tur och hälsade på presidentkollegan i Kina, Hu Jintao.

Som många minns ledde denna superansträngning ingenvart. Luften pyste ur sufflén i Köpenhamn där förhandlingarna slutade i oenighet och kaos samt ett dokument, Köpenhamns- ackordet, med oklar juridisk status.

Idag startar ett möte i kine- siska Tianjin, där delegater ska ta nya steg för att baxa in förhandlingarna i någon slags färdriktning igen. I november-december hålls FN:s årliga möte under klimatkonventionen i Cancun, Mexiko. Nu är tongångarna inför Tianjinmötet att peka på gemensamma nämnare klimatförhandlingarna istället för de stora och välkända motsättningar:

•I Köpenhamnsackordet har ett stort antal länder, däribland USA, Kina, Indien och EU, gjort faktiska åtaganden att minska sina utsläpp till år 2020.

•Industriländerna har lovat klimatpengar till utvecklingsländerna. En fond – anpassningsfonden – är i gång och ska börja fördela pengar enligt gemensamt uppsatta regler.

•Det råder enighet om att vilka andra beståndsdelar som ska ingå i ett nytt klimatavtal, till exempel pengar till länder som inte skövlar sin tropiska skog, snabbstartpengar så de mest sårbara länderna kan börja förbereda sig på klimatföränd- ringar.

• Målet för Cancunmötet är inte att bli klara, utan att öka enigheten om hur ett nytt avtal ska se ut.

Det är också värt att notera att Kina står värd för ett av FN:s officiella klimatmöten för första gången. Det signalerar att Kina, som står för en fjärdedel av utsläppen, tar allvarligt på problematiken och vill vara en ansvarstagande nation i världssamfundet.

Samtidigt ska inte problemen underskattas. Det visades med all önskvärd tydlighet i Köpenhamn att det är Kina och USA som sätter agendan. Inte förrän de är villiga att godkänna var- andras klimatåtaganden blir det ett nytt klimatavtal.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: