Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Radio failures created safety hazards during the COP15

Radiosvigt udgjorde sikkerhedsrisiko under COP 15

Information
04/10/2010
Claus Stærbro og Ulrik Dahlin

Radioudfald, rundhyl, metalisk lyd og ekko vanskeliggjorde politiets indsats under klimatopmødet. I ny rapport betegnes SINE-radioernes mange problemer som 'en stor sikkerhedsrisiko'

Med en frisk evalueringsrapport sættes der fokus på de fejl og mangler, som politiet oplevede med det fælles radionet SINE (SIkkerhedsNEttet) under COP 15 i København i december sidste år. Det er SINE-sekretariatet under Rigspolitiet, der har udarbejdet evalueringen, som Information nu har fået delvis aktindsigt i.

Det omstridte SINE-radiosystem døjer i forvejen med, at firmaet Terma har problemer med at levere den nødvendige software, der skal gøre det muligt for vagtcentraler m.v. at tilslutte sig.

Fejlene under COP 15 var så mange og så gennemgribende, at en delingsfører fra politiet bruger ordet ‘sikkerhedsrisiko’ i forbindelse med politi-indsatsen den 16. december, hvor klima-aktivisterne forsøgte at trænge ind til topforhandlerne i Bella Centret:

»Gennemgående kunne det konkluderes, at radiokommunikationen desværre var besværliggjort af SINE-terminalernes ringe sendeevne. Dette gjorde, at manøvreideer m.v. op og ned gennem hierarkiet ikke altid kom igennem. Dette kunne give et andet resultat end ønsket, og derudover kunne det give en sikkerhedsrisiko.«

I alt vurderes det, at fire procent af alle politiets radioopkald ikke kom igennem under topmødet.Senere heddet det i evalueringen, at »både meldinger fra KSN (politiets kommandocentral, red.) og indsatsledere blev hakket i stykker, ligesom nogle meldinger slet ikke kom igennem, hvilket udgjorde en stor sikkerhedsrisiko«.

Fejl på fejl

Information har tidligere på grundlag af indberetninger og vidneforklaringer fra politiet påvist, hvordan radioproblemer under den store klimademonstration den 12. december umuliggjorde, at tilstrækkelige politistyrker blev tilkaldt til at anholde stenkastende ballademagere. Dette radiosvigt lå forud for den senere masseanholdelse samme dag af godt tusind demonstranter.

Evalueringsrapporten gennemgår de opståede fejl dag for dag under topmødet, og læsningen er gentagelse på gentagelse: Ødelagt kommunikation omkring Københavns Havn, radionettet går ned, statusmeldinger kommer ikke frem, manglende kommunikation med helikoptere, opkald skifter uden forklaring mellem forskellige security classes, rundhyl, uaflæselige terminaler, dårlig lyd, rumklang, ekko, støj, reject-procenter på 20 mod normalt maksimalt én procent osv.

Om f.eks. rundhyl siger evalueringen, at det er en »meget høj skinger tone, der hurtigt bliver højere og sluttelig ulidelig at høre på.«

Rundhylene førte til, at adskillige politifolk skruede ned for volumen på deres terminal, hvad der førte til, at de ikke kunne høre opkald fra KSN.

Der var ligefrem visse steder i København - bl.a. ved Bella Centret - hvor de enkelte terminaler ikke kunne få forbindelse med masterne. Fejlene var så omfattende, at den øverste politiledelse på et tidspunkt overvejede at droppe SINE-nettet og gå tilbage til politiets tidligere analoge radiosystem Thor.

God tone

Det var dog ikke udelukkende tekniske eller systemmæssige fejl. Også den manglende træning af de mange tusinde betjente, der var udstationeret i København under topmødet, spiller efter SINE-sekretariatets vurdering en stor rolle. Selv om Rigspolitiet har forberedt COP 15 i mere end et år, var det først få måneder før topmødet, at SINE-sekretariatet blev inddraget i planlægningen. Og da SINE-terminalerne kun var afprøvet af københavnske betjente, hvorimod de var ukendte for provinspolitiet, opstod mange fejl, fordi betjentene simpelthen ikke kunne betjene terminalerne. Også tekniske detaljer som hollændervognenes tykke ruder og hvor på kroppen, den enkelte betjent havde placeret sin terminal, spillede ind.

SINE-sekretariatet var konstant tilstede på KSN under topmødet, og evalueringen beskriver, at mange frustrerede indsatsledere har lagt vejen forbi og sikkert skældt ud. I hvert fald betoner evalueringen, at »det er yderst vigtigt at bibeholde den gode tone, specielt under et presset forløb som COP 15«.

Trods fejlene og manglerne udtrykker SINE-sekretariatet håb om, at systemet vil fungere tilfredsstillende under det næste store topmøde i København, EU’s formandskab i 2012.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: