Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

China becomes strong in the climate summit. New fund to combat deforestation

China houdt voet bij stuk op klimaattop

Netherlands
Trouw
09/10/2010
Janne Chaudron

Amsterdam – Onenigheid tussen de Verenigde Staten en China over klimaatbeleid zet de  klimaatonderhandelingen opnieuw op een heel laag pitje. Terwijl de rijke industrielanden vooraf veel hoop hadden op een toereikende hand in de Chinese stad Tianjin. Het was tenslotte een geste van de grootste vervuiler ter wereld, China, om in eigen land een voorbereidende klimaattop te organiseren, de laatste bijeenkomst voor Cancún (Mexico). Logistiek was alles perfect geregeld. Van de chaos die over de klimaattop in Kopenhagen een schaduw wierp, was in Tianjin niets te merken. Een goed teken. China zou wel eens de patstelling tussen rijke landen en de G77 (club van arme landen) kunnen doorbreken, zo verwachtten waarnemers vooraf. Dat zou de kans op een bindend klimaatakkoord een stukje dichterbij brengen.

De hoop is volledig vervlogen. Tijdens de voorbereidende vijfdaagse top in Tianjin die vandaag eindigt, heeft China zijn hakken harder in het zand gezet dan voorheen. Het land schaarde zich volledig achter de arme landen. Die vinden dat vooral rijke landen de CO2-uitstoot verder moeten inperken. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Bovendien willen de arme landen zo snel mogelijk beschikking krijgen over de 30miljard dollar die de rijke landen beloofden in Kopenhagen. Zo kunnen zij zich wapenen tegen ontbossing en zeespiegelstijging. Bruno Tseliso Sekoli, voorzitter van de G77, is bang dat dat geld er nooit gaat komen. „Ik heb nog geen enkele toezegging gehoord. En aan witgewassen ontwikkelingshulp hebben we niets”, zei Tseliso in Tianjin.

China deelt die mening. Daarmee probeert het land haar eigen positie veilig te stellen. Het heeft voorgesteld om het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt, te verlengen. Daarin is opgenomen dat arme landen, waaronder China, minder CO2 hoeven te reduceren dan rijke industrielanden. De VS, die overigens het Kyotoprotocol niet ondertekend hebben, willen daar echter niets van weten. De machtsverhoudingen zijn sinds Kyoto sterk veranderd. China, zo vindt afgevaardigde voor de VS Jonathan Stern, is dankzij snelle industrialisatie de grootste vervuiler ter wereld geworden (overigens niet per hoofd van de bevolking) en moet net zoveel doen als rijke landen om klimaatverandering tegen te gaan. De VS willen de afspraken die in Kopenhagen werden gemaakt – de temperatuur wereldwijd mag gemiddeld met maximaal twee graden stijgen in 2050 –bekrachtigd zien in een bindend akkoord. China wijst erop dat het zelf pas net begonnen is met industrialiseren en dat het recht heeft op andere doelen.

De patstelling over broeikasgasreducties tussen China en de Verenigde Staten betekent weinig goeds voor Cancún. Hoewel niemand verwacht dat daar een akkoord wordt gesloten, hoopten waarnemers en politici wel dat daar een tekst uit zou rollen waar alle regeringsleiders zich in kunnen vinden.

Nieuw fonds om ontbossing tegen te gaan

De klimaatonderhandelingen focussen zich, vooral in de media, vaak op de reductie van broeikasgassen. Daarover bestaan grote conflicten tussen de arme en rijke landen. Maar tijdens klimaattoppen worden meer onderwerpen besproken, zoals het beschikbaar stellen van technologie uit het Westen aan ontwikkelingslanden om bijvoorbeeld nieuwe en schone auto’s te gebruiken. Ook praten de landen regelmatig over ontbossing. Op  dat dossier is in Tianjin flinke vooruitgang geboekt. De landen hebben een raamwerk gemaakt voor een fonds waarin ieder land geld steekt om ontbossing in landen als Indonesië, Brazilië en Congo tegen te gaan. Het geld is ook bedoeld om meer bossen aan te planten.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: