Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

UN loses the fight against biodiversity loss

VN strijden tegen verlies aan biodiversiteit

Netherlands
Volkskrant
18/10/2010
Ben Van Raaij

Amsterdam  Planten- en diersoorten sterven honderd tot duizend keer sneller uit dan onder natuurlijke omstandigheden. Hele ecosystemen verdwijnen in rap tempo. Als de mens de soortenrijkdom op aarde voor toekomstige generaties wil behouden, moet snel actie worden ondernomen. Dat is de inzet van de vergadering van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD) van de Verenigde Naties, die vandaag begint in Nagoya, Japan.

Afvaardigingen uit 193 landen bespreken de komende twee weken waarom alle plannen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen tot dusver hebben gefaald, en wat er nu moet gebeuren. Nederland zal in Nagoya vermoedelijk alleen op ambtelijk niveau aanwezig zijn.

De Conventie voor Biodiversiteit werd net als haar zusterorganisatie, de VN-klimaatconventie, opgezet na de conferentie van Rio in 1992. Ze heeft drie doelstellingen: het beschermen van de biodiversiteit (genen, soorten, ecosystemen), het verduurzamen van het gebruik van deze biologische rijkdommen, en het rechtvaardig verdelen van de opbrengsten ervan.

De CBD-lidstaten spraken in 2002 af dat het verlies aan biodiversiteit door ontbossing en vervuiling in 2010 ‘aanzienlijk’ zou zijn teruggedrongen. ‘Vrijwel iedereen is het erover eens dat dit is mislukt’, zegt Ingrid Visseren-Hamakers van Wageningen Universiteit vanuit Nagoya, waar zij is namens de Nederlandse wetenschap.

Twee thema’s staan in Nagoya centraal. Allereerst moet er een strategisch plan worden vastgesteld met zo concreet mogelijke doelstellingen voor de periode tot 2020. Zo moet er veel meer natuurgebied te land en ter zee worden beschermd. Ook moet er een visie komen op hoe in 2050 het wereldwijde verlies aan biodiversiteit kan worden gestopt.

Daarnaast moet er een bindend protocol komen dat de toegang tot en de rechtvaardige verdeling van de opbrengsten van genetische hulpbronnen regelt (Access and Benefit Sharing, ABS). Het gaat bijvoorbeeld om medicijnen die westerse farmaciebedrijven ontwikkelen op basis van planten die uit de regenwouden van arme landen zijn gehaald.

De politiek gevoelige kwestie lijkt na achttien jaar onderhandelen opnieuw een harde dobber te worden, zegt Visseren-Hamakers. ‘De ontwikkelingslanden hebben al gezegd: allemaal leuk en aardig die nieuwe biodiversiteitsdoelstellingen, maar geen doelen zonder ABS. En ook geen doelstellingen zonder financiering.’

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: