Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Weather causes crop losses for farmers

Klima gir uår for bønder

Norway
Aftenposten
24/10/2010
Ole Magnus Rapp

Norske bønder må forberede seg på et varmere og mindre forutsigbart klima. Tradisjonelle gress-, grønnsak- og potetarter kan bli uegnet.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) var i forrige uke på besøk hos bønder i indre Troms. Han vet at bøndene vil merke klimaendringene både på gårdens drift og i pengeboken.

- Det blir et varmere, villere og våtere vær, som landbruket må ta på alvor, sier Brekk.

Lengre sesong

Også klimaeksperter påpeker at landbruket er blant dem som vil merke den globale oppvarmingen først.

- På lang sikt vil klimaet bli varmere. Norske bønder vil oppleve en vekstsesong som blir tre-fire uker lengre. Men samtidig blir det større variasjoner i klimaet. Det blir mer kaotisk og uforutsigbart, sier direktør Pål Prestrud ved Cicero, senter for klimaforskning på Universitetet i Oslo.

Vondt ble verre

Både melke- og potetbønder i nord kan se tilbake på en av tidenes verste sesonger. I fjor høst kom barfrosten tidlig, og telen gikk dypt. Våren kom sent, det ble aldri noen varme denne sommeren, i stedet kom mye regn. Og frosten kom så tidlig at potetkålen frøs før den var utvokst.

- Vi snakker ikke om uår, men et katastrofeår, sier gårdbruker Rune Håkstad i Bardu. Han har allerede sendt alle sine okser til slakteriet siden han ikke vil få nok fôr til vinteren.

- Jeg mangler 80–90 prosent av det fôret jeg normalt skal ha samlet på egen eiendom på denne tiden, sier han.

Siden mange gårdbrukere er i samme situasjon, er det nesten umulig å få kjøpt fôr.

Tiendedel

Også nabo og potetbonde Stig Are Rydningen har hatt stor avlingssvikt. Normalt er han stor leverandør til potetindustrien i Nord-Norge, i år ble avlingen ca. 10 prosent av forventet.

- Sommeren var så dårlig at jeg ikke engang har settepotet til neste sesong, sier han. Begge bøndene antyder at avlingstapet koster dem 3–400.000 kroner.

Landbruksdepartementet og Fylkesmannen i Troms har gått inn med ekstraordinære tiltak. Hver fjerde av de ca. 1200 gårdbrukerne i Troms har meldt om avlingsskade på mer enn 30 prosent.

Årets avlingsskade behøver ikke ha noe med klimaendringer å gjøre. Likevel ber landbruksministeren bønder over hele landet forberede seg på en ny klimasituasjon som kan være lik de regionale problemene i Troms.

Statsråden påpekte at situasjonen for bøndene i Troms går inn på ham, og han synes det er trist.

- Jeg er redd for at bønder i fremtiden må ta høyde for større variasjoner i været. Vi må ikke undervurdere effekten av klimaendringene, sier Lars Peder Brekk. Han legger ikke skjul på at flere uår kan komme, og avviser ikke ideen om et klimakrisefond som kan hjelpe landets bønder over klimautfordringer.

Nye vekster

Direktør Prestrud i Cicero mener klimavariasjonene vil sette dagens gress-, potet- og grønnsaksarter på en hard prøve. Både ved Universitetet på Ås, ved landbruksskoler rundt om i landet og ved Bioforsk testes nå nye og mer klimariktige vekster til landbruket.

- En gradvis økning i temperaturen og lenger vekstsesong kan åpne for nye vekster. Det gjelder å finne arter som tåler det nye klimaet, sier Prestrud

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: