Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Climate change affects less to Denmark

Klimaændringer rammer Danmark mindst

Denmark
Berlingske Tidende
26/10/2010
Pauli Andersen

Danmark og de øvrige nordiske lande har den laveste risiko for at blive alvorligt ramt af klimaændringer, konkluderer britisk undersøgelse.

Selvom en stigning i havniveauet og et øget antal episoder med storm og skybrud kan skabe ødelæggelser for milliarder af kroner i Danmark, er vi et af de lande, som har den laveste risiko for at blive ramt alvorligt af klimaændringer.

I en undersøgelse, der omfatter 170 lande verden over, er Danmark sammen med de øvrige nordiske lande og Irland, det land, som vil blive mindst påvirket af klimaændringer. Målt på graden af risiko for alvorlige effekter af klimaændringer er Danmark nummer 165 blandt de 170 lande, hvor Bangladesh tager den meget lidt attraktive førsteplads.

Vi kan tilpasse os

Når Danmark er mindre sårbar end lang de fleste lande skyldes det en kombination af, at klimaændringerne ikke får så alvorlige konsekvenser sammen med stor kapacitet til at tilpasse sig de ændringer, der trods alt kommer.

Omvendt med Bangladesh, der er stærkt afhængig af det landbrug, der trues af hyppige oversvømmelser og tørkeperioder. Samtidig har det fattige land en regering med den laveste kapacitet til at håndtere klimaudfordringen.

De ligger i ekstrem-risiko gruppen

Bangladesh tilhører en gruppe af 16 lande, der tilskrives "ekstrem risiko" for at blive ramt af alvorlige klimabetingede katastrofer. Andre lande i gruppen er vækstøkonomier som Indien, Fillippinerne, Vietnam og Pakistan. Også Madagascar, Nepal, Mozambique, haiti, Afghanistan, Zimbabwe, Burma, Etiopien, Cambodia, Thailand og Malawi tilhører gruppen af lande med ekstrem risiko.

Overordnet bekræfter undersøgelsen det forhold, at de rige lande i vesten med det største ansvar for klimaændringerne samtidig er dem, der bliver mindst berørt af dem. De mest udsatte klimaofre bor især i det sydlige Afrika, i Sydøstasien og i Mellemamerika. Øst og Centraleuropa, hvor katastrofale oversvømmelser hærgede i 1998 og 2002, må dog i undersøgelsen også leve med en forhøjet risiko for voldsomme klimabetingede episoder.

Undersøgelsen er lavet af det britiske risikovurderingsfirma Maplecroft.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: