Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

NGOs: Government excluded critical information about United Plantations

Ngo: Styrelse udelod kritiske oplysninger om United Plantations

Denmark
Politiken
27/10/2010
Claus Blok Thomsen

Energistyrelsen blev underrettet om farlige arbejdsforhold på plantagevirksomheden United Plantations.

Energistyrelsen bliver nu beskyldt for at have udeladt væsentlige oplysninger i den redegørelse, styrelsen netop har sendt til Folketinget om den danskkontrollerede plantagevirksomhed United Plantations i Malaysia.

Irene Fernandez, der er direktør for den malaysiske græsrodsorganisation Tenaganita, kræver en forklaring på, at Energistyrelsen har set bort fra de oplysninger om stærkt kritisable arbejdsforhold på United Plantations, som hun ifølge eget udsagn har givet styrelsen.

Ros trods brug af farlige pesticider

I redegørelsen roser styrelsen United Plantations for at være en velfungerende og bæredygtig virksomhed med tilfredsstillende arbejdsforhold, selv om virksomheden indtil nu har brugt to farlige pesticider – paraquat og monocrotophos – der kan ødelægge åndedrættet, hvis man får dem ind i kroppen.

Som led i arbejdet med redegørelsen mødtes Energistyrelsen med Irene Fernandez i Malaysia.

»Jeg fortalte dem, at vi for nylig har lavet en rapport, hvor vi interviewede landarbejdere fra tre stater i Malaysia – inklusive 24 sprøjtearbejdere fra United Plantations – og beskrev, hvordan arbejderne havde symptomer på at være forgiftet med pesticider«, siger hun og fortsætter:

»Jeg fortalte også, at det beskyttelsesudstyr, som landarbejderne får udleveret, er uegnet i et varmt, tropisk klima, og derfor tager arbejderne udstyret af«.

Ingen af de oplysninger er nævnt i Energistyrelsens redegørelse.

Styrelsen besluttede sig for at undersøge forholdene på United Plantations, efter at Politiken i en række kritiske artikler havde sat fokus på virksomheden.

Politiken citerede landarbejdere på virksomheden for at sige, at de på grund af varmen ikke kunne holde ud at have beskyttelsesudstyr som maske, handsker, briller og forklæde på, når de arbejdede med pesticider.

Derfor tog arbejderne udstyret af, når ledelsen ikke var i nærheden. Arbejderne fortalte, at de led af udslæt, rødlige negle, åndedrætsbesvær og en lang række andre gener, der ifølge flere eksperter er klassiske symptomer på pesticidforgiftning.

Energistyrelsen afviser kritik

Energistyrelsen samarbejder med United Plantations om et miljøprojekt. Derfor valgte styrelsen at undersøge sagen, da Politiken bragte sine artikler.

United Plantations er efter Politikens artikler holdt op med at bruge paraquat og vil stoppe brugen af monocrotophos til marts næste år. Men virksomheden har afvist al kritik af farlige arbejdsforhold.

»På mødet fortalte jeg Energistyrelsen, at Politikens artikler er i overensstemmelse med vores undersøgelsesresultater«, siger Irene Fernandez. Heller ikke det fremgår af styrelsens redegørelse.

I redegørelsen bliver Irene Fernandez blandt andet brugt til at fastslå, at Politiken skulle have fejlciteret lægen Ravindran Naidu. I et interview, der også kan ses på politiken.tv, siger han, at han hver måned i gennemsnit behandler 5-10 patienter fra United Plantations for symptomer på pesticidforgiftning.

Senere har lægen ændret forklaring. Han siger nu, at han talte om patienter fra plantager generelt – ikke kun dem fra United Plantations. Irene Fernandez afviser, at hun – som anført i Energistyrelsens redegørelse – skulle have sagt, at Politiken har fejlciteret lægen:

»Det, jeg sagde, var, at lægen nu siger, at han ikke behandler 5-10 patienter om måneden fra United Plantations – men fra plantager generelt«, siger hun.

Derfor beskylder hun Energistyrelsens redegørelse for at være »ufuldstændig og taget ud af sammenhæng«.

Plantages tiltag kaldes »tilfredsstillende og ambitiøse«

Energistyrelsens pressechef, Ture Falbe-Hansen, afviser i en mail til Politiken Irene Fernandez’ kritik.

Han skriver, at styrelsen i sin redegørelse har medtaget alle de oplysninger fra Irene Fernandez, som var »relevante« for redegørelsen.

Han afviser også, at der skulle være grund til at inddrage den rapport, hvor ngo-organisationen har talt med sprøjtearbejdere på United Plantations, der siger, at de ikke kan holde ud at bruge beskyttelsesudstyret og derudover har symptomer på pesticidforgiftning.

Ture Falbe-Hansen påpeger, at United Plantations har stoppet brugen af paraquat. Derudover skriver han bl.a.:

»Styrelsens faglige ekspert i plantebeskyttelsesmidler og biologisk bekæmpelse vurderede endvidere efter tilsynsbesøget, at United Plantations’ samlede tiltag med hensyn til at udfase monocrotophos er tilfredsstillende og ambitiøse«.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: