Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Emotions dominate decision on CO2 tank

Emoties domineren besluit over CO -opslag 2

Netherlands
Volkskrant
05/11/2010
Michael Persson

CDA-minister Verhagen van Economische Zaken sprak donderdagochtend een uurtje met zijn partijgenoot Corrie Rigtholt-Dam, fractievoorzitter van het CDA in Barendrecht, en wist genoeg. Meteen na de lunch kwam het persbericht: er komt geen CO2-opslag onder Barendrecht. Geen draagvlak.

Wat nu?

Een verrassing kan het besluit niet worden genoemd. Het kabinet had in het regeerakkoord al geschreven dat de opslag van CO2 alleen zou doorgaan als er niet te veel weerstand tegen zou zijn. En die weerstand is in Barendrecht onmiskenbaar.

Zowel het lokale bestuur als de provincie toonde zich vanaf het begin (2008) fervent tegenstander van het experiment, en de plaatselijke bevolking roerde zich fel. De opslag zou plaatsvinden onder twee wijken – de ene een volkswijk, de andere een hogere-middenklassewijk. Samen bleken de bewoners de ideale verzetsgroep.

De argumenten van de ene wijk (‘Door te veel CO2 kan het bloed geen zuurstof meer opnemen’, aldus een plaatselijke bioloog tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de verantwoordelijke ministers vorig jaar) vulden die van de andere wijk (‘Als het fout gaat, kom ik u opzoeken’) naadloos aan. Dreigementen en internetdeskundigheid: een politicus moet wel heel dapper zijn om daar tegenin te gaan.

Natuurlijk waren er ook vragen omtrent de veiligheidsrisico’s. Die vragen zijn onvoldoende weggenomen, mede doordat de betrokken deskundigen ze niet serieus genoeg namen. Zo kon de emotie de boventoon blijven voeren in het debat, dat nu dus heeft geleid tot een op emoties gebaseerd besluit.

Dat neemt niet weg dat je ook op rationele gronden CO2-opslag kunt afwijzen. Zelfs als je vindt dat de risico’s van opslag best te overzien zijn, kun je vinden dat Nederland er vanwege de verspilling aan energie – het afvangen van CO2 bij de schoorsteen van energiecentrales kost 10 tot 40 procent extra energie – toch van af moeten zien.

Omgekeerd kun je zeggen dat aan de opslag van CO2 weliswaar risico’s zitten, maar dat de risico’s van klimaatverandering groter zijn.

Dat die afweging lastig is, blijkt uit het feit dat natuur- en milieuorganisaties er verschillende standpunten op nahouden. Wereldnatuurfonds: voor. Milieudefensie: tegen. Natuur en Milieu: voor. Greenpeace: tegen.

Nu blijkt Verhagen zich dus in het kamp van Milieudefensie en Greenpeace te bevinden. Goed, Verhagen zei donderdag dat hij nog steeds kansen ziet voor CO2-opslag in het noorden van Nederland, waar de provincies Groningen en Drenthe zich welwillend hebben opgesteld. Maar ook daar zijn de bewoners al in verzet. De overwinning van Barendrecht zal het draagvlak niet groter maken.

Dus is de vraag: wat nu? Het vorige kabinet dichtte de opslag van CO2 een belangrijke rol toe om de broeikasdoelen te halen. Als die optie niet doorgaat, moet er iets anders worden bedacht. De oplossing van de milieubeweging: minder kolencentrales, meer energiebesparing, meer windmolens, meer zonnecellen. De oplossing van het kabinet: meer kerncentrales. Nu afwachten of daar wel draagvlak voor is.

Proefproject Geen CO2-opslag in Barendrecht

Een plan om in een leeg gasveld onder twee woonwijken in Barendrecht kooldioxide op te slaan, is van de baan. Minister Verhagen van Economische Zaken nam dit besluit donderdag onder meer wegens ‘een volledig gebrek aan lokaal draagvlak’. Voor bewoners van de Zuid-Hollandse plaats komt daarmee een eind aan een lange periode van onzekerheid. Bestuurslid Kees Pieters van de actiegroep CO2isNEE kan zijn geluk niet op. De opslag in Barendrecht zou een proefproject zijn dat de opmaat was naar grootschalige opslag van CO2 in Noord-Nederland. Het vorige kabinet dichtte de CO2-opslag een grote rol toe bij het behalen van de broeikasdoelen. De vraag is: wat gaat er nu gebeuren?

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: