Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

What a Monday’s

Sikke\'n mandagsavis

Denmark
Information
08/11/2010
Ejvind Larsen

Samt weekendhilsen, for hvilken her kvitteres

Mandagsavisen i går, 8. november 2010, indledte allerede på forsiden den nye serie om Kinas grønne revolution: »Mens de internationale klimaforhandlinger står stille, er Kina i rasende tempo ved at sikre sig global dominans på markedet for vedvarende energi og grønne løsninger. Opskriften er en beslutsom centralmagt, masser af kapital og stor innovationskraft. USA og EU ser paralyserede til.«

Opsigtsvækkende nok i sig selv. Dog endnu mere opsigt må det vække på baggrund af, at det kun er godt og vel en måned siden, at regeringens klimakommission barslede med en rapport, om hvilken klima- og energiminister Lykke Friis erklærede, at »det er meget opmuntrende, at vi nu har en kommissionsrapport, hvorom folk hele vejen rundt siger vi er enige i målet, at Danmark skal blive helt uafhængig af fossile brændsler. Så vi har nu et fundament at komme videre på.«

Er det da meningen, at dette fundament alene skal leveres af og alene være made in China?

Af mandagsartiklen fremgår det med lysende klarhed, at EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, er særdeles klar over, at EU (og dermed Danmark) nu bare ser paralyseret til, mens Kina i rasende tempo er ved at sikre sig den globale dominans over markedet for den vedvarende energiteknologi og teknik, der skal være med til at sikre opfyldelsen af klimakommissionens og regeringens egne mål.

Samme Connie Hedegaard er som det formentlig endnu huskes dansker og endda medlem af regeringspartiet Konservative. Klima- og energiminister Lykke Friis er medlem af regeringspartiet Venstre. Det samme er miljøminister Karen Ellemann. Man skulle derfor tro, at mandagsreportagerne fra Venstres landsmøde i weekenden var præget af reaktioner på den opsigtsvækkende kendsgerning, at Kina nu sætter den grønne verdensorden i ly af den lammede klimaaftale.

Men nej, det var mandagsreportagerne ikke. Slet ikke. Hvilket er lige så opsigtsvækkende.

Biobrændstoffer

Den tredje af mandagsavisens mere bemærkelsesværdige artikler havde som overskrift: »Biobrændstof er en klimakatastrofe«. Byggende på en rapport Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU, der kan hentes og studeres på: www.ieep.eu . Udarbejdet på vegne af bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace og NOAH.

Rapporten adskiller sig fra andre rapporter om biobrændstoffer ved at se på netop de typer og de mængder af biobrændstoffer, som EU-landene selv har rapporteret, at de vil bruge, og desuden som noget nyt ved også at medregne den CO2-udledning, der sker, når skove fældes, og naturområder omlægges til marker med afgrøder til udvinding af biobrændstoffer.

Helt konkret vil det efter de foretagne beregninger medføre, at EUs beslutning om at øge brugen af biobrændstoffer over de næste ti år skader klimaet op til 2,5 gange så meget som at bruge traditionelle, fossile brændstoffer som benzin og diesel!

»Biobrændstoffer blev introduceret i Danmark og i EU under dække af at skulle reducere drivhusgasudslippet. Virkeligheden er den modsatte. Biobrændstoffer er værre end fossile brændstoffer, og det er derfor topmålet af vanvid, at staten tvinger borgerne til at hælde fødevarebaserede biobrændstoffer i tanken på deres biler. Den politik øger både afskovning og CO2-udledning,« siger Dan Belusa, biobrændstof-ekspert hos Greenpeace.

»Resultatet er, at EUs politik tager maden ud af munden på verdens sultne og putter den i europæiske benzintanke. Det er fuldstændig håbløst at bekæmpe fattigdom med f.eks. bistand, når man samtidig gennem sin energipolitik forringer fødevaresikkerheden endnu mere det går ud over langt flere end de 925 millioner mennesker, der hver dag går sultne i seng,« siger forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke, Trine Pertou Mach.

Ingen undskyldninger

I den danske klimakommissions fremtidsscenarie dækkes omkring 30 pct. af energiforbruget af biomasse og affald. Man regner med stigende international konkurrence om biomasse, og derfor rummer rapporten et scenarie med kun hjemlige biomasseressourcer svarende til knap en fordobling af forbruget i 2050 i forhold til nu. Kan og vil man også importere biomasse, kan man komme meget højere op.

På denne mandags-baggrund takker jeg for John Jørgensens ord i weekendavisen: »Ejvind Larsen skriver (1. november), at medlidenhed er en god grund til at kæmpe for biodiversiteten. Men der er masser af andre gode grunde: Høj livskvalitet forudsætter, at du kan se dig selv i spejlet. Alt småkravl og fugle, fisk og padder er en del af din selvrespekt og livskvalitet. Etisk og rent fysisk. Ligesom vores misbrug af de fossile brændstoffer ikke kan undskyldes, kan udryddelsen af arter det heller ikke. Heldigvis er det ret nemt, hurtigt og billigt at ændre på. I haver, parker, virksomheder, land- og skovbrug kan vi alle lade nogle pletter stå uproduktive. En lille kvasbunke bag en pilehæk rummer levesteder og ly for alverdens kryb, fra pindsvin til de mindste parasitter og svampe. De levende hegn skal bevares og fyldes med grene, halm og andet kvas. I skoven skal der ligge dødt træ på bunden. Idéen er, at mange små levesteder gør det muligt for livet at spredes.« Ja, det er ideen.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: