Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Higher heating tax creates climate conflict

Højere fjernvarmeafgift giver klimastrid

Denmark
Berlingske Tidende
10/11/2010

Fjernvarmeselskaberne siger, at regeringens afgiftsforhøjelse vil skade klimaet. Regeringen siger, at den vil gavne. Ekspert afviser begge påstande.

Det vil skade omstillingen til mere klimavenlig energi, at fjernvarmeafgiften nu forhøjes som led i finanslovforliget, siger fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme.

Regeringen påstår det modsatte, nemlig afgiftsforhøjelsen vil gavne klimaet.

Men medlem af regeringens klimakommission og tidligere direktør i Europakommissionens Miljødirektorat, Jørgen Henningsen, betvivler, at det gør nogen forskel, at afgiften på fjernvarme nu hæves med skønsmæssigt mellem 100 kroner og 200 kroner på den typiske årsafregning for de omkring 1,6 millioner tilsluttede husstande.

- Det ændrer ikke noget af betydning, siger Jørgen Henningsen med henvisning til, at beløbet er meget lille.

Dansk Fjernvarme mener, at en øget pris for fjernvarme vil afskrække boligejere med oliefyr eller individuel naturgasfyr fra i stedet for at tilslutte sig den mere klimavenlige fjernvarme. En omstilling, som også Klimakommissionen ønsker.

Men Jørgen Henningsen tror ikke, at fordyrelsen vil afskrække nogen, idet fjernvarme i forvejen er flere tusinde kroner billigere i drift om året end private oliefyr og naturgasfyr.

- Det kan højest have en psykologisk effekt. Ikke nogen økonomisk effekt, da prisforskellen mellem fjernvarme og opvarmning fra olie- og naturgasfyr er så meget større end afgiftsforhøjelsen, siger han til Dansk Fjernvarmes frygt.

Forligsparterne skriver i finanslovaftalen, at afgiftsforhøjelsen "vil bidrage til at reducere det endelige energiforbrug og til opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser i forhold til at øge andelen af vedvarende energi". Men afgiftsændringen er ikke stor nok til, at hverken husstandene eller kraftvarmeværkerne vil skære kraftigt af kul, olie og gas eller omstille sig til mere klimavenlig energiforsyning, siger Jørgen Henningsen.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: