Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Slow vision of the Committee on Climate

Klimakommissionens langsomme vision

Denmark
Information
11/11/2010
Klaus Illum

Flere mål opstilles i Klimakommissionens rapport. Men vi kunne nå hurtigere resultater, hvis kommissionen havde analyseret, hvad det indebærer at opfylde dem. Der er nemlig behov for helt andre visioner

Når regeringen skal til at udvikle sin klimapolitik, er der nogle punkter i Klimakommissionens (KK) rapport, de skal være opmærksomme på.

KK indleder i rapporten med en opremsning af de »styrende forhold for KK«. Deriblandt: Samfundet skal fortsat kunne udvikle sig, omlægningen (af energisystemet) skal starte nu, klima- og energipolitikken skal ses internationalt, overgangen til et nyt energisystem skal samfundsøkonomisk optimeres og energisystemet skal ses som et samlet system.

Hvis KK, styret af disse imperativer, havde analyseret og beskrevet, hvad det indebærer at opfylde dem, var vi kommet tættere på startlinjen, så »omlægningen kunne starte nu« - eller i de næst kommende år.

Men KK beskæftiger sig ikke med, hvordan »samfundet fortsat kan udvikle sig«, ud over at regne med, at vi skal have mange flere biler, lastbiler, huse og forbrugsgoder. Heller ikke med, hvordan »overgangen til et nyt, samlet system kan samfundsøkonomisk optimeres«, ud over at fortælle, at bare der gennemføres nogle ændringer af energiafgifterne, vil markedet og kommunerne sørge for optimeringen.

Hvad angår det internationale perspektiv, er det af afgørende betydning for samfundsudviklingen og samfundsøkonomien, at Danmarks andel af de oliemængder, der kommer på det internationale marked i de kommende årtier, vil blive stadig mindre. Derfor skal omlægningen af først og fremmest vores transportinfrastrukturer starte nu. At det haster, fremgår af de følgende tal for olieforbrugende i OECD-landene, i Kina og i verdens øvrige lande - tal som dækker over enorme uligheder inden for de enkelte lande og landene imellem, men som viser det i denne sammenhæng væsentlige: Fra 2010 til 2030 forventer Det Internationale Energiagentur (IEA), at forbruget per indbygger i OECD-landene (1,1 mia. mennesker) vil falde fra 2250 til 2100 liter/år. Forbruget i Kina (1,4 mia. mennesker) forventes at stige fra 350 til 700 liter/år per indbygger. I gennemsnit for alle verdens øvrige lande (5 mia. mennesker) forventes en mindre stigning fra 350 til 450 liter/år per indbygger.

Olieforbrug

IEA forventer således, at verdensøkonomien i 2030 stadig vil være domineret af de rige OECD-lande, som med en befolkning på 15 pct. af den globale befolkning vil lægge beslag på 40 pct. af den globale olieforsyning.

Kinesernes gennemsnitlige forbrug per indbygger forventes at komme op på en tredjedel af OECD-landenes, men det store flertal i den øvrige verden må nøjes med en femtedel af OECD-landenes. Men sådan kommer det næppe til at gå.

Den gennemsnitlige forbrugsvækst per indbygger i verden uden for OECD og Kina; i Sydøstasien, Indien, Mellemøsten, Rusland, de centralasiatiske lande og Sydamerika bliver sandsynligvis lige så stor som i Kina, bl.a. på grund af en større forbrugsvækst i de olieeksporterende lande, som med stigende oliepriser får stadig større indtægter.

Hvis således OECD-landenes olieforbrug kun blev lidt mindre, medens det gennemsnitlige årlige olieforbrug per indbygger i alle lande uden for OECD i 2030 bliver lige så stort som i Kina - dvs. en tredjedel af forbruget i OECD-landene - ville det samlede globale olieforbrug stige med godt 50 pct. frem til 2030. Det kan ikke lade sig gøre.

Den globale årlige råolieudvinding er ikke steget siden 2005, og udvindingen fra de eksisterende oliefelter falder nu med ca. 4 pct. om året.

Der forbruges nu tre tønder olie for hver ny tønde, der findes på land og på store havdybder, og olie fra tjæresand og biomasse kan ikke udfylde det voksende gab mellem efterspørgsel og udvinding. Da forbrugsstigningerne i de olieeksporterende lande ikke kan bremses, og Kina med langsigtede olieleverance-kontrakter med disse lande sikrer sig en stadig større andel af deres eksport, må vi indstille os på oliepriser, der stiger så meget, at de i 2030 vil have tvunget OECD-landenes - herunder Danmarks - olieforbrug ned til halvdelen af det nuværende eller endnu mindre.

Andre investeringer

Hvis vi skal undgå, at dette fører til økonomisk katastrofe, skal vi ikke afvente den tvivlsomme virkeliggørelse af KK’s vision om, at benzin- og dieselbilerne i en voldsomt voksende bilpark ad åre bliver udskiftet med el-biler. Vi skal derimod bremse væksten i personbil- og lastbiltransporten ved at standse investeringerne i nye motorveje og broer. I stedet for at investere i en Femernbro, skal vi hurtigst muligt elektrificere, forny og udbygge vores jernbaner, og i stedet for at investere i flere motorvejsbaner skal vi udskifte dieselbusserne i byerne med elektriske trolleybusser og sporvogne og bygge netværk af elektriske lokalbaner.

Det er KK’s alvorligste forsømmelse, at den ikke har analyseret udviklingen på oliemarkedet, men blot ekstrapoleret IEA’s hidtil uholdbare fremskrivninger frem til 2050. Men også på det punkt er KK nok blevet styret med hård hånd af Finansministeriet.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: