Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Now we can control the high winds

Nu kan vi tøjle blæsevejret

Denmark
Berlinsgke Tidende
15/11/2010

Verdens største forsøg har vist, at vi kan forsynes stabilt med strøm, selvom meget af den produceres, som vinden blæser.

Den dag, hvor danskernes vaskemaskiner og tørretumblere er forprogrammerede til at gå i gang, når strømmen er billigst, er rykket meget nærmere.

Det er udsigten, efter at danske eksperter med verdens største forsøg i fuld skala har vist, at det kan lade sig gøre at styre strømforsyningen til et stort lokalområde ved hjælp af avanceret software.

I et område vest for Esbjerg har danske ingeniører fået 47 vindmøller, fire kraftvarmeværker og 13 transformerstationer til at tale sammen på datasprog, så de samlede ressourcer i systemet udnyttes optimalt til gavn for elkunderne.

Med forsøget, der ikke har noget sidestykke i hele verden, har eksperterne demonstreret, at et intelligent styret elnet (smart grid) ikke tilhører en fjern science fiction-verden, men allerede nu i vid udstrækning lader sig realisere. Perspektivet er, at Danmark kan blive i stand til at sikre en stabil, sikker og effektiv strømforsyning, selvom halvdelen af strømmen kommer fra vindmøller, der i sagens natur producerer strøm, som vinden blæser.

Dermed har eksperterne fra Energinet.dk og Sydenergi samtidig sandsynliggjort, at der er grundlag for en revolution af det danske elsystem fra at være baseret på få store centrale kulkraftværker til et vidt forgrenet netværk af decentrale kraftværker, vindmøller og andre vedvarende energikilder.

Hurtig på speederen

»De store centrale kraftværker er gode til at træde på speederen, når der er behov for mere strøm og slække på den, når behovet er mindre. Når vi så får færre store værker til at regulere produktionen og samtidig flere vindmøller, der ikke nødvendigvis producerer strøm, når der er mest brug for den, er der et klart behov for at styre strømforsyningen intelligent,« siger idemanden bag forsøget i Holsted ved Esbjerg, Per Lund, Energinet.dk.

Han karakteriserer omvæltningen i dansk elforsyning som et paradigmeskift.

»Hvor produktionen af strøm hidtil har været tilpasset forbruget, skal vi nu vænne os til, at danskerne skal indrette deres forbrug efter produktionen. For en husstand kan det eksempelvis betyde, at vaskemaskinen automatisk starter, når der er meget og derfor billig strøm i stedet for et tidspunkt, hvor det ikke blæser og mange andre også har gang i elapparaterne. Og forsøget her i Holsted har givet os grundlag for at tro, at vi kan styre den omstilling på en intelligent måde,« siger Per Lund.

Det billigste valg

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) er begejstret for udsigten til, at en intelligent styret strømforsyning kan skabe grundlaget for at integrere mere vindkraft og anden vedvarende energi i energiforsyningen. Og hun er ikke nervøs for, at de danske forbrugere vil undlade at møblere om på deres forbrug.

»Jeg har stor tiltro til, at danskerne vil bruge strømmen, når den er billigst. Hvis vaskemaskinen for eksempel er automatisk programmeret til at starte, når strømmen er billig, er det nok de færreste, der vælger at sætte automatikken ud af kraft og vaske på et andet tidspunkt,« siger Lykke Friis.

Hun har nedsat et netværk af eksperter, der bl.a skal se på, om der er lovgivningsmæssige barrierer for etableringen af et intelligent elnet i Danmark

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: