Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Report: EU has lost the green jersey

Rapport: EU har mistet grøn førertrøje

Denmark
Børsen
23/11/2010

En ny rapport, som i dag offentliggøres i Bruxelles, afslører, at det EU, der ynder at opfatte sig selv som global bærer af den grønne førertrøje, er meget langt fra den kurs, der gør det muligt at nå det fælles klimamål, skriver Information.

"EU-landene skal mindst fordoble deres klimaindsats for at komme på sporet af det fossilfri samfund i 2050," lyder konklusionen på rapporten Climate Policy Tracker, der er udarbejdet af det anerkendte konsulentfirma Ecofys på vegne af WWF Europe.

Rapporten har ved at granske 83 klima- og energipolitiske indikatorer evalueret samtlige 27 EU-landes klimapolitik og på den baggrund givet karakter til de enkelte lande såvel som til hele unionen. Det er første gang, alle EU-landene bliver vurderet efter samme metode og på alle politikområder af betydning for klimabelastningen.

"Resultatet er ikke opmuntrende læsning," siger John Nordbo, leder af WWF Danmarks klimaprogram, til Information.

"Der er groft sagt ingen lande i EU, der fører an på en måde, så de kan være drivkraft og ledestjerne for andre i de internationale klimaforhandlinger."

Det gælder også Danmark, som ifølge analysen får karakteren 'D' på en skala, overtaget fra EU's energimærkning, der går fra 'A' som det bedste til 'G' som det ringeste. Faktisk når ingen EU-lande over D på skalaen i undersøgelsen. De lande, der har gjort mindst, scorer F på skalaen.

"Selv om Danmark scorer højt, når det gælder produktion af el fra vedvarende energikilder, så har vi lang vej igen, hvad angår de andre sektorer, herunder transport, industri og bygninger, samt ikke mindst hvad angår manglen på en overordnet klimastrategi," siger John Nordbo til Information.

Han henviser til, at regeringen endnu ikke har fremlagt sin egen køreplan for opfølgning på Klimakommissionens rapport om det fossilfri Danmark i 2050, endsige indledt forhandlinger med Folketingets partier om en ny bred energiaftale. På netop det punkt i analysen scorer bl.a. Storbritannien og Irland langt højere end Danmark, fordi de begge har en langsigtet og juridisk bindende klimastrategi med klare mål.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: