Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Researchers are not heard

Forskerne blir ikke hørt

Norway
Aftenposten
23/11/2010
Mohammad Azam Mansoor

Ifølge mediene skal vi i år 2020 ha spart ca. 5000 milliarder kroner i oljefondet.

Kan vi da forvente en sammenheng mellom økning i norsk rikdom og satsing på forskning i naturvitenskap/realfagene? Fagene som bidrar til industriutvikling i sektorene energi, klima, og bioteknologi osv. Skuffelsen var stor da vi leste i Aftenposten 3. november at satsingen på forskning i 2011 ville bli sveket.

Forskning og undervisning

I den senere tid har flere professorer uttalt i mediene at forskningsvilkårene er under press og undervisningskvaliteten er blitt dårligere. Vitenskapelig ansatte i sektoren ønsker at myndighetene bør lytte til dem og ta noen grep. Ansvarlige må være glade for at akademia er engasjert og gir råd, fordi de kjenner hvor skoen trykker.

Konkurranse fra øst og vest

Forskningskvaliteten i Norge er meget bra, men konkurransen for å publisere vitenskap har økt. Bare i Shanghai-regionen finnes det ca. 150000 forskere, og Kina er kommet langt i bioteknologi forskning. I India er forskningsvilkårene blitt forbedret. I Pakistan var naturvitenskapelig institutt ved Universitetet i Karachi på 223. plass i 2009. Sør -Korea og Japan produserer forskning av meget høy kvalitet. Våre naboer Danmark, Sverige og Finland har allerede vist at de ikke er dårlige enn oss.

Mye tyder på at norsk forskning vil bli utsatt for hard konkurranse i fremtiden.

Store forskjeller

Universitetet i Oslo har ca. 2000 vitenskapelige ansatte, som får støtte av ca. 1000 ansatte i undervisning, forskning og formidlingsarbeid. Ved Universitetet i Agder finnes ingen stillinger som støtter forskningsarbeidet. En Kunnskapsdepartementet-stipendiat får vanligvis kr 20000 i driftsmidler pr. år. Forskning i realfagene er ressurskrevende. Rengjøring av glassutstyr som brukes i forskning og andre lignende gjøremål utføres av stipendiater, forskere og professorer, trolig en dårlig ressursutnyttelse av meget kvalifiserte personal.

Lite satsning på realfagene

John G. Bernander, administrerende direktør i NHO skrev i en kronikk i Aftenposten 9. juni: «Det er underlig å registrere at samfunnsvitenskap og humaniora er blitt tilgodesett med større realvekst enn naturfag og teknologi fra 2005 til 2007, i en tid hvor nærmest alle har snakket om å ruste opp realfagene.»

Det ser ut som at ansvarlige hviler i ro, mens forskere tviler på om de blir hørt i debattens støy.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: