Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Political support for wind on the coast

Politisk medvind til kystmøller

Denmark
Berlingske Tidende
24/11/2010
Pauli Andersen

Konservative og SF er enig med klimaministeren om behovet for kystnære vindmøller. Men støtten skal forhandles ned.

En storstilet plan om at bygge cirka 200 megastore vindmøller ved danske kyststrækninger får en positiv modtagelse i Folketinget, der i dag bliver præsenteret for de omfattende nye vindkraftplaner.

Projektmagere i fem store byer med København og Aarhus i spidsen fremlægger en plan, der ifølge deres beregninger kan levere grøn energi, som er 12 milliarder kroner billigere, end den kommende havvindmøllepark ved Anholt kan præstere. Samtidig kan de nye kystnære vindmøller levere så meget grøn energi, at Danmarks næsten opfylder målet om 30 procent vedvarende energi i 2020.

Udspillet fra de fem byer er en middelvej mellem de dyre havvindmølleparker og de lokalt upopulære på land. Men de nye møller, der skal ligge fra én til ni kilomter fra kysterne ved Als, Helgenæs, Sejerø, Saltholm og Amager får ikke den mindste brise i vingerne, medmindre Folketinget baner vejen med en højere støtte end den, der i dag kan gives til møller på land. Derfor vil initiativtagerne i dag forsøge at skabe medvind for projektet i Folketingets energipolitiske udvalg.

Mødt med åbenhed

Og noget tyder på, at møllemagerne bliver mødt med åbenhed.

De Konservatives energipolitiske ordfører, Jørgen S. Lundsgaard, siger, at udbygning med vindkraft er den eneste farbare vej her og nu.

»Det er ganske vist billigere at bygge møllerne på land, og selv om de møder lokale protester, mener jeg ikke, vi har udtømt den mulighed. Men jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi også kan fremme vindmøller tæt på kysterne. Jeg forestiller mig en ordning, der indebærer, at der skal forhandles om støtten,« siger Jørgen S. Lundsgaard.

Energipolitisk ordfører for SF Anne Grete Holmsgaard siger, at hun har skubbet på for at få en international analyse af mulighederne for at fremme vindkraften med andre modeller end udbud af de store havvindmølleparker.

»Jeg mener, vi skal ændre loven om vedvarende energi, så det bliver muligt for initiativtagere at få en forhandling om støtte til deres projekter,« siger Anne Grete Holmsgaard.

Også klima- og energiminister Lykke Friis (V) kommer de fem byers initiativ i møde.

»Jeg synes, det er nogle meget spændende projekter. Og jeg er glad for, at der er et folkeligt engagement i projekterne, og at kommunerne spiller positivt med. Vi er i fuld gang med at analysere udbudsmodellen for de store havmølleparker, for der er ingen tvivl om, at vi skal have prisen ned. En del af løsningen kan netop være at bygge nærmere kysten, naturligvis i respekt for naturen,« siger Lykke Friis.

Bedre løsninger

Men energiøkonomen Jørn Thulstrup mener, der er samfundsøkonomisk bedre veje i klimapolitiken end flere vindmøller.

»Det er ikke afgørende for klimaet, at vi får mere vedvarende energi, men at CO2-udslippet reducerers. Og det gør man hurtigst og bedst for klima og økonomi ved bygningsforbedring og efterisolering i eksisterende bygninger. Den offentlige sektors bygninger er oplagte og giver beskæftigelse omgående på et område, hvor der er arbejdsløshed,« siger Jørn Thulstrup.

Udspillet til de cirka 200 nye kystnære møller fra projektmagere i København, Aarhus, Kalundborg, Sønderborg og Bornholm kommer kort før, Folketingets partier skal i gang med at diskutere et nyt energiforlig. Afsættet bliver et udspil fra regeringen, der skal vise, hvordan Danmark kan blive uafhængig af de fossile brændsler kul, olie og gas i 2050.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: