Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

Cancun focuses on practical solutions

Praktisch Cáncun

Netherlands
Volkskrant
30/11/2010
Martijn van Calmthout

Sinds de volkomen mislukte klimaatconferentie van een jaar geleden in Kopenhagen wordt er met meer realiteitszin tegen het thema klimaat aangekeken. Hysterie omringde Kopenhagen, op alle niveaus. Kwam er geen klimaatakkoord, dan ging het mis met de wereld, was de sfeer. De trein met delegaties werd in Utrecht hoopvol door duizenden uitgewuifd. In Kopenhagen bezetten tienduizenden actievoerders straten en pleinen. Vrijdag onthulde de Nederlandse klimaatambassadeur Hugo von Meijenfeldt in de Volkskrant, dat die hysterie tot diep in de agenda van Kopenhagen was doorgedrongen. Er was opzettelijk geen plan B, dan moesten de deelnemers wel tot besluiten komen. Toen dat niet gebeurde, was er ook meteen niks meer om over te praten.

Vandaag begint in het Mexicaanse Cáncun een nieuwe internationale klimaatconferentie. De mislukking van Kopenhagen ligt niet als een donkere schaduw over die bijeenkomst, maar wel als een afschrikwekkend voorbeeld. De agenda van Cáncun is zo vormgegeven dat de conferentie in elk geval geen opzichtige mislukking kan worden, terwijl er wel degelijk vooruitgang in het internationale klimaatdenken wordt geboekt. De onderhandelaars hebben geleerd van het debacle in Kopenhagen. Er is niet alleen geen plan B, er is ook geen opzichtig plan A.

Cáncun gaat nadrukkelijk niet in één groots akkoord de wereld redden, en het is interessant dat zelfs milieugroeperingen dat niet hebben geëist of verwacht. Ook zij lijken te hebben geleerd wat een conferentie wel en niet kan.

Dat neemt niet weg dat haast wel degelijk geboden blijft. De snelle opwarming van de aarde is een feit, en het staat vast dat de menselijke uitstoot van broeikasgassen daarin een beslissende rol speelt. Direct, doordat een atmosfeer met meer CO2 meer warmte vasthoudt. Indirect, doordat hogere temperaturen het vermogen van de planeet verminderen om CO2 te binden, waarbij de voortgaande ontbossing een enorme rol speelt.

Kleinere stappen mogen van Cáncun daarom wel degelijk worden verwacht en zelfs geëist. Belangrijkste punt is dat de patstelling tussen industrielanden en ontwikkelingslanden echt wordt doorbroken. In Kopenhagen stonden die twee nog lijnrecht tegenover elkaar, onder meer omdat de westerse agenda als arrogant werd ervaren. Politiek frustreerde daar bijvoorbeeld een akkoord over duurzaam bosbeheer, hoewel ook ontwikkelingslanden daar inhoudelijk de noodzaak van zien.

Het klimaatprobleem vraagt vooral pragmatisme. Decennialang is er gefilosofeerd over methodes om duurzame westerse technologie over te dragen aan nieuwkomers, opdat zij het milieu niet net zo gaan belasten als toen het Westen zijn welvaart realiseerde.

Jarenlang gold grootvervuiler China als het bewijs hoe hard die strategie nodig is, ook al wist niemand hoe dat dan betaald moest worden. Dat is aan het veranderen. Nu wereldwijd overduidelijk markten ontstaan voor duurzame energie, ziet en pakt China zelf zijn kansen. China bouwt nu windturbines voor het Westen. Dat dat vooral industriepolitiek is, doet er voor het klimaat ook eigenlijk helemaal niet toe.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: