Social Media Links:

Síguenos:

Cancuún México 29 de noviembre - 10 de diciembre 
Choose your prefered language: Español | English

U.S. believes in a climate change agreement

USA tror på uppgörelse om klimatet

Switzerland
Dagens Nyheter
01/12/2010

Klimatförhandlingarna mellan Kina och USA tar klara steg framåt. Det hävdar USA:s klimatsändebud Jonathan Pershing på plats i Cancún i Mexiko. – Vi har lagt ner mycket energi de

senaste månaderna på att lösa frågor där vi är oense, och jag tycker att vi har gjort framsteg, säger

Jonathan Pershing. Precis som EU tidigare i veckan anser USA att det går att bygga vidare på Köpenhamnsöverenskommelsen från förra året, som närmare 140 länder har anslutit sig till. – Vi kan gå framåt när det gäller att förankra ländernas frivilliga åtaganden och också komma närmare en uppgörelse om rapporteringsfrågor, den gröna fonden och skogsfrågorna. En uppgörelse kring detta fi nns inom räckhåll, säger Jonathan Pershing.

Men i den senaste stridsfrågan, om rapporteringsplikt till ett internationellt organ om hur länderna följer upp sina löften i praktiken, är USA fortfarande på kollisionskurs med Kina. – Vi vill ha mer rapportering och inventering. Det är inga konstigheter, det klarar de fl esta, säger Jonathan Pershing. Pengar på bordet ser ut att bli en viktig taktik för att få länderna i G 77- gruppen till förhandlingsbordet. USA redovisar att man anslår närmare 1,7 miljarder dollar i pengar för att hjälpa fattigare länder att hantera klimatförändringarna. Enligt FN:s klimatchef är nu 28m av de 30 miljarder dollar som utlovades av de rika länderna.

i Köpenhamn förra året slut. – Vi är extremt angelägna om att förhandlingarna ska bli en framgång, säger Jonathan Pershing.

El contenido de las noticias que se presentan en esta sección es responsabilidad directa de las agencias emisoras de noticias y no necesariamente reflejan la posición del Gobierno de México en este u otros temas relacionados.

    

Page 'Breadcrumb' Navigation:

Site 'Main' Navigation: